"Temperaturen är hög"

Anders Rydstern är regionansvarig för värderingsverksamheten i Göteborg och Malmö på Newsec. Vi har pratat med honom om temperaturen i fastighetsbranschen, städer med extra potential och "läge, läge, läge". 

Anders Rydstern

Anders Rydstern

Hur tycker du att temperaturen är i fastighetsbranschen, finns det fortfarande heta investeringar att göra?

- Temperaturen är mycket hög, kanske precis innan kokpunkten. Det finns väldigt mycket pengar som söker avkastning och alternativa placeringar kan ge väldigt låg avkastning (minusränta). Även om avkastningen på fastigheter har sjunkit rätt rejält under senare tid

ger det ändock en avkastning. Totalavkastningen (yield + värdestegring) har ju varit fantastisk!

Vilken typ av objekt är hetast?

- Det beror delvis på investerarens riskprofil. Det absolut säkraste är att investera i bostadsfastigheter i storstadsregioner. Problemet är dock att avkastningen i de bästa lägena i princip är försumbar (< 1%). Det som under senare tid har varit väldigt "hett" är stora objekt med mycket långa avtal med "säkra" hyresgäster. På så sätt kan man låsa in en avkastning under en längre tid, ligger dessutom objektet eller objekten i ett bra läge blir restvärdesrisken hanterbar.

Finns det någon stad som du ser mest potential i?

- Nej, se ovan. Alla orter med bostadsbrist torde vara intressanta för en kategori. Utländska investerare söker sig gärna till "kända" orter, framförallt Stockholmsregionen, Göteborgsregionen osv. Kriteriet torde dock vara att alla orter som har en fungerande marknad är intressanta oaktat lokalslag.

Vad har du för råd till fastighetsägare som vill investera i fastigheter?

- Det vore ju förmätet av mig att ge fastighetsägare råd om fastighetsinvesteringar. Annars är det väl en kondensat av det som är nämnt ovan samt den gamla klyschan "läge, läge och läge"

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter