Tar höjd för framtiden

Gustaf Hermelin, VD på Catena, anar förändringar på logistikmarknaden. Han tror bl a att järnvägen kommer få en betydligt viktigare roll framöver. En rejäl ökning av godstransporter skulle öka branschens trovärdighet i dialogen om hållbarhet och miljö. Jakten på snabbare och mer rationella transporter kommer att öka efterfrågan på buffertlager i direkt anslutning till storstäderna som möjliggör just in time-leveranser. Och Catenas hus kommer inom en snar framtid vara utrustade med automatsystem där de tar betalt per back eller artikel som går in och ut genom porten. Det gäller att jaga nya, smarta lösningar för framtiden.

För Catena innebär att vara smart bl a att satsa i rätt läge. Dagen för den här intervjun har en affär för fastigheter både i Nässjö och Haninge slutförts, ett köp som förstärker strategin om vikten av att finnas nära järnväg och i anslutning till kombiterminaler. Tidigare i höstas förvärvade man även i Hallsberg och sedan tidigare har man tillgång till kombiterminaler i både Jönköping och Katrineholm.

- Jag vill gärna att vi förvärvar mark i anslutning till kombiterminaler och järnväg, förklarar Gustaf Hermelin. I dag går merparten av allt gods på hjul, men det kan inte vara smart att köra 38 långtradare från södra Europa istället för att lasta dessa på ett tågset. Jag vet att många tycker att Banverkets avgifter är för dyra och jag hoppas att de snart tänker om. Om de kan dubbla sina volymer borde avgiften i princip kunna halveras. Kan de ta det förutseende greppet att sänka avgifterna tror jag att vi kan se en rejäl ökning av godstransporter på järnväg.

Inte minst handlar det om miljöaspekten, enligt Gustaf Hermelin innebär en fjärrtransport med kombinationen tåg och dragbil endast cirka 20 % av miljöbelastningen jämfört med om man kör med enbart lastbil.

- Kan man hitta järnvägslösningar som nästan går från dörr till dörr, ja då får vi en belastning som är ännu lägre. Oerhört mycket talar för den här utvecklingen, speciellt om vi ska vara trovärdiga i vår dialog om miljö och hållbarhet. Vi måste ge de kloka alternativen som finns en ärlig chans!

Lagret-1-Nässjö

Lagret-1-Nässjö

Ökade krav ger nya lösningar

Fler förändringar är i sikte, tror Gustaf Hermelin. Förändringar som styrs av att kraven på snabba leveranser ökar.

- E-handeln och den typen av distributionssätt kommer att fortsätta växa. Även butikskedjorna säljer ju i dag via nätet och driver på en utveckling som resulterar i en stor mängd ökade transporter och flöden. Och människor vill ha sina varor snabbt. Här är det viktigt att hitta nya lösningar för att få ner antalet godsflöden, vi kan inte ha lastbilar som åker kors och tvärs i storstäderna. Trafiksituationen är katastrofal redan nu och godset kommer inte fram i tid. I storstäderna är det också svårt att ha baklager på grund av höga hyror. Jag tror därför att olika former av citylogistiklösningar kommer att växa fram på ett naturligt sätt framöver. Lösningar, som exempelvis buffertlager i direkt anslutning till storstäderna, kommer att sänka kostnaderna och framför allt öka möjligheterna att få fram godset inom ett dygn.

Inte bara hus

Just kostnader är det som driver och påverkar marknaden, det pågår en ständig jakt på att bli snabbare och mer rationell.

- Vårt enda berättigande och vår enda uppgift är att se till att våra kunder får billigare, smidigare och effektivare lösningar, menar Gustaf Hermelin. När vi inte kan leverera det är det någon annan som gör det istället. Alla parter måste vara specialister på sin sak, i vårt fall är det att bygga husen. Och även här måste vi se till att kunna erbjuda nya lösningar framöver. Våra hus kommer i framtiden inte bara att vara lådor utan jag tror att vi även kommer att utrusta dem med automatsystem där vi i princip hyr ut luft, alltså tar betalt per back eller per artikel som går in och ut genom porten. Våra hyresgäster hyr inte in sig per kvadratmeter eller hyllmeter utan betalar för godset de lägger i plastlådor. På så sätt kan vi skapa en oerhört rationell hantering även för en liten leverantör. I dag är det bara de riktigt, riktigt stora som har råd att köpa en helautomat. Men kan du samla ihop ett antal butikskedjor eller e-handlare har du möjlighet att erbjuda en tjänst som troligen är både säkrare, billigare och effektivare. Jag hoppas och tror att vi kommer att kunna erbjuda en sådan här anläggning redan inom två år.

Gustaf Hermelin, VD Catena.

Gustaf Hermelin, VD Catena.

Följa kunder och utveckling

Att följa sina kunder, i ett nära samarbete, har varit Catenas strategi och så kommer det att se ut även i framtiden. Troligen i allt högre grad.

- Oavsett om det är en tredjepartslogistiker eller en speditör ska vi serva med hårdvaran, troligen både hus och utrustning framöver, i bra lägen. Den dagen våra hus hamnar för långt in i staden, pga att staden växer, gäller det att vi anpassar dem till mindre logistikaktörer och tar nästa steg i de här husens utveckling. Vi måste följa våra stora kunder, lära oss deras behov och erbjuda dessa smartare och billigare lösningar längs vägen, konstaterar Gustaf Hermelin.

Catena äger i dagsläget en volym som gör de till en av de största aktörerna i Sverige.

- Vi äger i dag cirka 700 000 kvadratmeter och kan bygga lika mycket på de markreserver vi har och i anslutning till våra befintliga hus. Vi har ju en tradition att bygga nya hus, förra året färdigställde vi tre nya projekt och just nu har vi två nya på gång som vi hoppas kunna få i hamn. Trycket överlag är bra, tycker jag. Det vi har vakant har vi bra diskussioner kring och mycket av det vi hade vakant för ett år sedan har fyllts upp. Stockholmsregionen går bra, men starkast efterfrågan ser vi framför allt i Göteborgsregionen.

Gustaf Hermelin tror att vi kommer att se fler stora logistikkluster framöver.

- Ett bra exempel är Jönköping. I ett kluster får man möjlighet att jobba med olika trafikslag och många speditörer, kedjor och tredjepartslogistiker som etablerar sig. På så vis får man en mer rationell hantering och en möjlighet att samlasta och transportera gods i båda riktningar. Det är viktigt att även kunna fylla returen om man ska få lönsamhet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter