Täby - en attraktiv kommun i utveckling

Värdesätter man låg skatt och bra service är det troligt att man ser Täby som en attraktiv kommun för etablering. Här sker stora förbättringar av kollektivtrafiken, en helt ny stadsdel kommer växa fram och byggbar mark i handelsområdet Arninge kommer ut till försäljning under hösten.

SATS öppnade tidigare i år ett nytt träningscenter i Täby Centrum. Bild: SATS

SATS öppnade tidigare i år ett nytt träningscenter i Täby Centrum. Bild: SATS

I Täby finns det ca 15 000 kvm lediga lokal-er hos privata fastighetsägare. Nästan hela utbudet består av kontorslokaler då det råder brist på industri- och lagerlokaler.

– Många kommersiella lokaler står tomma och en del kontor har ombildats till lokaler för skolverksamhet, berättar Leif Gripestam (M), ordförande i Täbys kommunstyrelse. Trots det är Täbys näringsliv omfattande med dess 8 000 företag.

I huvudsak rör det sig om små företag inom uppdragsverksamheter.

– Många av dem som är etablerade här bor i Täby. Och täbyborna är ett väldigt företagsamt folk som ofta driver egna företag hemma i sin villa. Dock finns det också några större arbetsgivare som sysslar med högteknologisk verksamhet och det finns helt klart en grogrund för mer avancerad tillverkning av produkter också.

Med dess låga skatt, Sveriges näst bästa skolor och mycket idrottsliv för barn och ungdomar tror Leif Gripestam att Täby uppfattas som en mycket attraktiv kommun att bo i.

– Det tror jag är en bra bas för att locka till sig företagsetableringar, för det är klart att många gärna vill bo i närheten av den plats där man etablerat sitt företag. Jag tror också att många känner till Täby Centrum, som har utvecklats oerhört mycket under de senaste åren och kanske är den mest attraktiva centrumanläggningen i Sverige. Att vi är en Östersjökommun är också trevligt förstås.

Upprustning av Roslagsbanan

Det pågår just nu en upprustning av Roslagsbanan med dubbelspår, nya tågvagnar och ett antal nya stationer, t ex i Arninge. När projektet är slutfört kommer det att ta mindre än tio minuter att åka från Täby till Östra Station.

Tillsammans med övriga nordostkommuner i Stockholms län (Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Österåker, och Norrtälje) jobbar Täby kommun för att även få till en förlängning av Roslagsbanan till Sky City på Arlanda.

– Det finns en trend i världen idag att allt fler företag etablerar sig runt flygplats-er. Och jag vet ju att de har högt flygande planer på Arlanda att utveckla så att dagens 20 000 arbetsplatser inom en tjugoårsperiod ska bli 50 000. En fast spårbunden förbindelse mellan Täby och Arlanda skulle medföra en tillväxtmöjlighet för vår kommun. Chansen att det blir en utbyggnad av Roslagsbanan mot Arlanda inom en relativt snar framtid bedömer jag som stor, säger Leif Gripestam.

Våren 2017 kommer de nya tågsätt-en sättas i trafik och 2018 beräknas även utbyggnaden med dubbelspår vara klar. Denna utveckling ska öka Roslagsbanans kapaciteten avsevärt.

– Det pågår också utredningar kring möjligheten att dra ner Roslagsbanan till Centralen. Och regeringen har tittat på en förlängning av den nya tunnelbanan från Odenplan via Arenastaden ut mot vår sektor, men det blir i så fall ett projekt i ett längre perspektiv.

Leif Gripestam (M), ordförande, Täbys kommunstyrelse. Foto: Jannis Politidis

Leif Gripestam (M), ordförande, Täbys kommunstyrelse. Foto: Jannis Politidis

Ny stadsdel

Att Täby så tydligt visar att de satsar stort på både bostadsbyggande och utveckling av kollektivtrafiken tror Leif Gripestam kommer leda till ett ökat intresse hos fastighetsägare att bygga kontorsfastigheter i kommunen. Inte minst på det så kallade

galoppfältet. Ett område bestående av 70 hektar obruten mark som frigörs när Svensk Galopp flyttar sin verksamhet till Upplands-Bro. Här ska en ny stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service växa fram.

– Just nu tittar man på strukturplanen och planerar för kontorsfastigheter i hörnet närmast Täby Centrum. Beslut om generalplan tas i juni 2015, sen börjar detaljplanarbetet. Byggstarten blir troligen under första halvåret av 2016. Vi räknar med att det kan bli 5 000 - 10 000 arbetsplatser och ungefär 6 000 bostäder på detta område.

Utveckling av Arninge

Även handelsområdet Arninge ska utvecklas. Här kommer kommunen påbörja försäljning av byggbar mark och i det nordvästra hörnet byggs redan bostäder.

– Bredvid bygger vi också en ny station, vilket innebär att det blir lättare att ta sig dit, samt en infartsparkering. Arninge kommer bli mycket attraktivt för etableringar, i första hand etableringar av sällanköpshandel.

Förutom den nybyggnation som kommer ske planerar fastighetsägarna i området att utveckla sina befintliga fastigheter, berättar Leif Gripestam.

– På Täby kommun har vi bestämt oss för att vi vill medverka till den fantastiska utvecklingen av Stockholmsregionen som pågår. Därför har vi tillsammans med övriga kommuner i nordostsektorn tagit fram en gemensam vision och jobbat väldigt mycket med att planera för byggnation av bostäder samt förbättring av kollektivtrafiken. Om man sätter värde på bra skolor, låg skatt och bra service är det attraktivt att etablera sig här. Oerhört attraktivt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter