Swedbank flyttar tillbaka till city

För drygt två år sedan flyttade Swedbank hela huvudkontoret till Sundbyberg. Nu meddelar banken att man flyttar enheten ”Stora företag och institutioner” tillbaka till stan.

Swedbank och Pembroke har undertecknat en avsiktsförklaring, där banken under första kvartalet 2017 temporärt kommer att flytta till lokaler på Sveavägen 14. Där kommer drygt 800 personer att stanna i upp till fem år, för att sedan flytta in i Pembrokes senaste utvecklingsprojekt Hästen 21 – där man kommer att bli ankarhyresgäst.

Avtalet sker som en följd av bankens beslut att flytta medarbetare inom IT, som idag jobbar på Stora Essingen, till kontoret i Sundbyberg. I och med att enheten flyttar in till stan, frigörs yta i Sundbyberg dit IT-verksamheten därmed flyttar.

– Det är inte optimalt att flytta två gånger, men efter att ha gått igenom alternativen har vi kommit fram till att detta är den bästa vägen framåt. Vi måste hitta sätt att skapa ytor på huvudkontoret för IT för att underlätta samarbetet med resten av banken, något som vi ser är en nyckel till att stärka kundnöjdhet de närmaste åren, säger Göran Bronner, CFO på Swedbank.

Hästen 21 ligger i korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan och förväntas stå klart runt 2020/2021.

Många av LC&Is kunder finns i city tillsammans med andra aktörer på marknaden och det finns därför stora affärsmässiga fördelar med att flytta verksamheten, säger Göran Bronner, CFO på Swedbank.

Bild: Schmidt/ Hammer/ Lassen Architects.

Källa: Pembroke/Swedbank

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter