Sveriges framtida e-handelskommun

Stora satsningar görs just nu för att göra Ängelholm till Sveriges e-handelskommun. Som ett första steg utvecklas ett e-handelskluster om 56 000 kvm i Norra Varalöv.

Tillsammans satsar Milvus Logistic AB, Queenswall AB, IXX IT-partner AB samt Queenswalls huvudägare Catena AB på att erbjuda sina kunder en helhetslösning inom e-handel och logistik.

Prioritetsområdet som de siktat in sig på är Helsingborg-Åstorp-Ängelholm och nu är målet att göra Ängelholm till landets e-handelskommun.

– Denna del av Sverige är ur ett logistiskt perspektiv fantastiskt. Stora vägar som E4 och E6 samt Öresundsbron och hamnen gör området unikt. Tidigare har vi i Sverige tänkt att vår kundbas är just Sverige och i bästa fall Norden. Men i och med att utvecklingen med e-handel fortsätter så ser vi numera inte bara Norden som vår marknad utan även norra Europa och då främst norra Tyskland som vårt primära kundområde. Detta betyder att våra kunders kundbas ökar från ca 20 miljoner presumtiva individer till kanske 60-70 miljoner. De är inte lite det. Och då är Ängelholm och våra två kranskommuner svårslagna eftersom vi är nära allt geografiskt sett. Betydligt närmare än exempelvis Mälardalen, konstaterar Göran Månsson, VD Queenswall AB.

Göran Månsson, VD, Queenswall AB

Göran Månsson, VD, Queenswall AB

Möjlighet att växa

Tanken med e-handelsklustret i Norra Varalöv är att ge satsande kunder möjlighet att växa in i större lokaler allt eftersom försäljningen går framåt för företaget. Här får de också hjälp med logistiklösningar, inköp av förpackningsmaterial, lagerhantering med mera som skapar möjlighet till väldigt kostnadseffektiva lösningar för dessa områden i och med gemensam upphandlingar för samtliga kunder i klustret.

– Våra kunder kan med andra ord koncentrera sig på försäljningen av sina produkter. Vi hjälper till med allt annat, om de vill, genom vår samarbetspartner Milvus Logistics.

När fastigheterna, om 56 000 kvm, nu byggs dokumenteras hela processen för att klustret ska kunna kopieras till andra områden.

– Vår vision är att skapa flera kluster i området, säger Göran Månsson.

Specialanpassade lokaler

– Vi bygger bra logistikfastigheter som är anpassade för e-handel. Det vill säga att vi skapar en miljö med en jämn temperatur oavsett om du arbetar på marken eller nio meter upp. Därför får lokalerna exempelvis golvvärme och taket förstärks med extra isolering.

Lokalerna är också extra skyddsklassade, bland annat genom väggar med ca 2,40 meters betongelement.

– Till skillnad från vanliga logistikfastigheter har vi i våra fastigheter plockavdelningar som är mycket personalintensiva.

Speciella inlastnings- och utlastningsdelar med nödvändigt antal portar finns. Dessa delar ligger så långt ifrån varandra som möjligt.

– E-handel har ofta stora volymer in och små volymer ut. Vi kalkylerar med att vår första etapp kanske, fullt utbyggt, har 9 000 paket som ska ut från fastigheten varje dag, berättar Göran Månsson.

Passar små som stora

Här kan i princip vilket e-handelsföretag som helst etablera sig, litet som stort.

– Jag tror personligen att vi mest kommer att ha kunder som vill växa allt eftersom. Kanske har de redan kommit upp i en omsättning på 10-15 miljoner och har en målbild att bli mycket större. I vårt kluster kan de växa. Om vi blir Ängelholms flaggskepp eller inte, det vet vi inte. Men vi hoppas att e-handelsområdet kommer att upplevas så. Hur som helst är det oomtvistligt att Ängelholm har möjligheten att bli kommunen som gemene man tänker på när det gäller e-handel.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter