Sveriges bästa logistiklägen

Intelligent Logistik rankar varje år Sveriges 25 bästa logistiklägen. Här nedan kan du läsa om de 10 som placerat sig i topp. Den kompletta listan hittar du på www.intelligentlogistik.se.

NCC börjar nu bygga ytterligare en miljöcertifierad och energisnål logistikfastighet i Brunna i Upplands-Bro kommun. </p><p>Bild: Cosmo Arkitekter

NCC börjar nu bygga ytterligare en miljöcertifierad och energisnål logistikfastighet i Brunna i Upplands-Bro kommun.

Bild: Cosmo Arkitekter

1 Stor-Göteborg

Till Stor-Göteborg räknas de 13 kommunerna i nätverket Business Region Göteborg BRG, plus Borås. Stor-Göteborg kom etta på listan redan när den första gången publicerades 2005, och har sedan dess ständigt legat i topp. Nordens största hamn, med oceangående direktlinjer och ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, är styrkor, när samtidigt alltmer konsumentvaror importeras sjövägen. Kort avstånd från hamn till lager ger låga logistikkostnader inbound. Det utbyggda tågpendelnätet ger stora möjligheter till hållbar distribution. En allsidig  transportinfrastruktur och spetsutbildning i logistik vid Chalmers och Handelshögskolan, ger också höga poäng. Nätverkssamarbetet inom BRG, Business Region Göteborg är också en styrka. Att staden skrivit in mål om logistik i sin affärsstrategi och nyligen  frigjort attraktiva markytor i hamnen för ny logistik stärker Göteborgs position. Däremot får Göteborg inte högsta poäng för ”Demografi.”.

2 Örebroregionen

Ett optimalt geografiskt läge närmast Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Regionen har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser. Regionen, som omfattar Örebro, Hallsberg, Arboga och Kumla är ett utvecklat och välfungerande region-samarbete som gett dokumenterade resultat. XXLs, PACs och ElektroSkandias nya centrallagerbyggen stärker regionens ställning med poäng för nya logistikytor, liksom den kommande nya paketterminalen. Hösten 2016 startar också en ny  logistikutbildning på civilingenjörslinjen vid Örebro universitet som ger extra poäng. I år gör XXLs utbyggnad och ElektroSkandias och PACs nya lager på totalt ca 90 000 kvm att Örebroregionen avanserar från en tredje till en andraplats.

3 Östgötaregionen

Östgötaregionen, där stråket Norrköping-Linköping-Mjölby och även Motala och Finspång räknas in, har ett optimalt demografiskt läge med närhet till de viktigaste marknaderna och ett vidgat regionalt samarbete genom Östsam och EastSweden. Med utmärkt järnvägs- och motorvägstandard, utbyggd containerhamn i Norrköping, ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet och god tillgång på etableringsmark, håller Östgötaregionen en stark tredjeplacering på listan.

4 Stockholm Nord

Arlandaregionen har under flera år fått en rad stora logistiketableringar i Rosersberg, Arlandastad och Brunna liksom Enköping. Närhet till Sveriges viktigaste konsumtionsmarknad och största fraktflygplats. Rosersbergs nya kombiterminal och Arlanda Logistic Network stärker regionens ställning som den just nu mest expansiva i Mälardalen. Till regionen hör arbetsmarknadsmässigt även norra delen av Stockholms län, Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Knivsta. Fortfarande en region som i stort sett saknar akademiska logistikutbildningar. Framkomligheten och bristen på regionalt samarbete hämmar Storstockholm som logistikläge liksom den bestående uppdelningen i en nordlig och en sydlig region. Arlanda Logistic Network är en stor tillgång.

5 Jönköping/Nässjö

Jönköping/Nässjö/Vaggeryd toppade för några år sedan listan över nya logistikanläggningar i Sverige. Utbyggnad av Jysks lager i Nässjö med ett nytt stort höglager ger pluspoäng 2016. Järnvägspendel till Göteborg och tre kombiterminaler gör det enkelt att ta in importgods. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska högskolan i Jönköping. Det tidigare aktiva logistiksamarbetet inom Logpoint har tappat tempo, vilket försvagar läget under kriteriet ”nätverk”.

6 Helsingborgregionen

Mycket god infrastruktur ger full poäng, med landets näst största containerhamn och stora och välbelägna kombiterminaler. Landets ledande frukt- och färskvarukluster. Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen, och ett bra läge för att nå marknaderna i Danmark och Tyskland.

Stora tillkommande logistikytor i både Helsingborg och regionen i övrigt ger poäng för tillkommande logistikytor. Regionalt näringslivssamarbete inom Familjen Helsingborg och region Skåne. Forskningscenter för tillämpad forskning inom, ReLog, med inriktning på returlogistik och citylogistik vid Campus Helsingborg stärker Helsingborgs ställning.

7 Eskilstunaregionen

Ett av landets bästa demografiska lägen för distribution till Stor-Stockholm. Växande kombiterminal med spåranslutning till Svealandsbanan har förbättrar anknytningen till järnvägsnätet. Utmärkt infrastruktur med torrhamn. Närhet till Södertälje hamn. Samarbetet inom Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lager- och transportstyrning sedan 2009 stärker regionen.

8 Västerås/Köping

Fördelaktigt demografiskt läge centralt i Mälardalen. Bra infrastruktur. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största inlandshamn med containerhantering kan gynnas av nya regler för inlandssjöfarten och av den planerade utbyggnaden av Södertälje sluss. Betydande fraktflygplats i Västerås. Utbyggd motorväg E18. Nationellt ledande kluster för livsmedelslogistik (ICA) och teknik (ABB). Närhet till Storstockholm och Arlanda flygplats.

9 Stockholm Syd

Trängseln i Stockholm och på Essingeleden och getingmidjan vid Gamla Stan gör fortfarande att Stor-Stockholm består av två separata logistikregioner, där den norra varit mest expansiv, men där den södra nu knappar in, med drygt 100 000 kvm tillkommande logistikyta i år. Planerna på en ny containerhamn i Norvik i Nynäshamn är försenade. Men den nya logistikparken Stockholm Syd, mellan Södertälje och Nykvarn, får i år ett genombrott, med Aditros stora satsning i Nykvarn. Samarbetet i Stockholm Syd är också ett framsteg för den annars samarbetsfattiga Stockholmsregionen.

10 Malmöregionen

Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur och tillgång till nya logistikytor i Norra Hamnen. Ledande kluster för bilimport. Transport- och logistikutbildning på akademisk nivå vid Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. Fraktflyg i Sturup och paketterminal för regionen. DHL nyetablerar för matlogistik i Burlöv.

Fakta

Sex kriterier styr placeringen:

- Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt.

- Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur. (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg och kombiterminaler.)

- Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren.

- Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft.

- Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen.

- Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter