Sveriges bästa logistiklägen

För sjunde året publicerar Intelligent Logistik listan över de 25 bästa logistiklägena i Sverige 2011. Listan visar bästa etableringsort för centrallager med distribution av konsumentprodukter. Vi har valt att redovisa de tio första.

1. Stor-Göteborg

2. Norrköping/Linköping

3. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)

4. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Huskvarna, Vaggeryd)

5. Norra Stor-Stockholm (Upplands Väsby, Sigtuna, Enköping, Upplands Bro, Håbo)

6. Eskilstuna/Strängnäs

7. Västerås/Köping

8. Boråsregionen (Borås, Härryda, Ulricehamn)

9. Helsingborgsregionen

10. Malmöregionen (Malmö, Lund, Landskrona)

Sex kriterier avgör placeringen på listan samt de olika kriteriernas respektive tyngd:

1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. (25 poäng)

2. Allsidighet och tillgänglighet i logistisk infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar, fraktflygplatser och kombiterminaler. (25 poäng)

3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng)

4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng)

5. Samarbetsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng)

6. Pris och tillgång på färdigplanerad mark för nyetablering. (10 poäng)

Motiveringen för att placera Norra Stor-Stockholm på plats 5 lyder som följer: ”Stockholm Norr har fått en rad stora logistiketableringar i Rosersberg och Arlandastad. Närhet till Sveriges största fraktflygplats. En blivande kombiterminal här, kan stärka Stockholms ställning.

Till Stor-Stockholm räknas arbetsmarknadsmässigt, förutom Stockholms län, även Enköping, Håbo och Nykvarn. I Enköping har nyligen öppnats centrallager för KGK och Coop.”

Arcona vinner på bättre logistik

Arcona har inlett ett långsiktigt samarbete med logistikföretaget Servistik. Den nya logistiklösningen förväntas ge många effektivitetsvinster och kvalitetsmässiga fördelar. Servistik tillsammans med Arcona planerar nu att även analysera de ekonomiska vinningarna för hela byggprojekt och därigenom utveckla lösningen ytterligare.

Med den nya logistiktjänsten samlas allt material till byggarbetsplatsen i en distributionscentral utanför Stockholm. Där paketeras hela dagsbehovet som sedan transporteras till arbetsplatsen mitt inne i city.

– Fördelarna med samordnade körningar är många. Vi slipper lösa svåra lagringsproblem på byggarbetsplatserna. Vi undviker också det kaos som kan inträffa när många transporter anländer samtidigt. Dessutom innebär det att mindre tung trafik trafikerar Stockholms innerstad, säger Anders Rauge, Arconas projektchef på Klaraporten som använder Servistiks webbaserade logistiktjänst.

Vid leveransen ser Servistiks personal till att placera materialet till anvisad plats.

– Genom att låta Servistiks personal sköta hanteringen av allt material kan byggnadsarbetarna helt koncentrera sig på att bygga, vilket är det de är bäst på. Vi ser också ekonomiska fördelar i att inköpen effektiveras.

Därtill får vi ett mindre svinn, säger Johan Danielsson, inköpschef på Arcona.

Eskilstuna tar nytt steg till "Logistikstad"

Eskilstuna fortsätter att göra stora investeringar inom logistik. För att höja säkerheten och öka effektiviteten för järnvägstransporter har Eskilstuna Kombiterminal anslutits till Trafikverkets trafikledningssystem. Under samma tid har Eskilstuna Logistikpark anslutits till Svealandsbanan vilket medför stora möjligheter att ansluta miljövänliga järnvägstransporter direkt till kommande anläggningar i området.

– Viktiga investeringar som gör det enklare och effektivare för miljövänliga transporter till och från Stockholm-Mälardalen, säger Bernt Arehäll, Eskilstuna-Strängnäs Logistik.

Eskilstuna Kombiterminal med en kapacitet på 160 000 TEU/år är en av de ledande terminalerna i Sverige för järnvägstransporter av containers och trailers.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter