Svanenmärkta möten

Fler och fler hotell och konferensanläggningar vill miljöprofilera sig och att Svanenmärka sin anläggning blir alltmer vanligt. Svanen blev Nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan, i syfte att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys. Det betyder att man bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp har (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall, med mera). I dag kan både varor och tjänster bli Svanenmärkta, allt från hotell och restauranger till rengöringsmedel och butiker. Stor klimatinsats Svanenmärkta hotell gör en stor insats för klimatet. Många Svanenmärkta hotell har gått från fossil värme och el till förnybar. Hotellet sparar energi genom att bland annat byta till LED- och lågenergilampor och införa behovsstyrd ventilation. På miljömärkta hotell minskar man exempelvis ofta sin vattenförbrukning genom att byta till snålspolande vattenkranar, duschblandare och toaletter. Givetvis är också toalett- och hushållspapper miljömärkta och man källsorterar och minimerar mängden osorterade sopor. Städning sker med miljömärkta rengöringsmedel och i restaurangen diskas porslinet med miljömärkta diskmedel. De Svanenmärkta restaurangerna har dessutom koll på sina leverantörer, gör satsningar för att få ner sin energianvändning och använder sig av närproducerad och ekologiskt odlad mat. Kraven höjs Och miljöarbetet pågår hela tiden i takt med att kraven höjs. Svanen tar fram kriterier för nya produkter, reviderar kontinuerligt kraven och höjer ribban för att få en Svanenmärkning. På så sätt drivs företag att arbeta för en hållbar produktion. En mer miljöanpassad verksamhet är inte bara bra för miljön som helhet utan ger ofta möjligheter till minskade kostnader genom bland annat en minskad mängd emballage och avfall samt minskad energiförbrukning. Och hela idén med miljömärkning är att förmedla extra värden till en produkt. Genom att Svanenmärka sin verksamhet stärks varumärket och marknadsföringen. Skicka in en formell ansökan om att bli Svanenmärkt, blanketter finns på www.svanen.se.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter