Stortorget

Varje stad med självaktning har ett Stortorg och nu ska Kungsbacka äntligen lyfta innerstaden och förvandla det tomma, ödsliga torget till en naturlig, grönare samlingsplats. Och på den brandhärjade tomten, där det förut planerades ett hotell, ska det dessutom framöver istället byggas bostäder. White Arkitekter fick i februari 2009 i uppdrag av Kungsbacka Kommun att ta fram ett skissförslag på en ny utformning av Stortorget. Målet var framförallt att Stortorget återigen skulle bli en viktig samlings- och mötesplats i staden. Parkeringsplatser på torget skulle minskas avsevärt och känslan av ett torg som fortsatte 'från fasad till fasad' önskades. Det fanns också önskningar om att torget skulle vara flexibelt dvs att det skulle fungera en vanlig vardag då det endast rör sig ett fåtal på torget samtidigt som det skulle vara stadens naturliga samlingsplats för större tillställningar, t ex torsdagsmarknaden. På kommunen har man arbetat vidare med den förslagshandling som White Arkitekter tagit fram och i maj avsattes 23 miljoner i budgeten. Förhoppningen är att man ska kunna börja bygga efter nästa sommar. Vi har förfinat saker i förslagshandlingen under våren och utrett en del saker lite mer, berättar Anna-Karin Ljungman, Landskapsarkitekt Kungsbacka Kommun. Vi börjar projektera i höst för att kunna ha färdiga handlingar nästa vår, men kanske kommer vi igång med vissa saker redan innan sommaren. Skissen som White Arkitekter tagit fram resulterade i två förslag där skillnaden framförallt berodde på hur man hanterade de befintliga träden. Nu är det dock bestämt att alla träd byts ut för att bilda en hel yttre trädram som ger torget en vacker inramning där ett trädtak i söder utgår från samma linjer som den yttre ramen. Torget respekterar tydligt historien i form av klassiska basmaterial i form av granit och grönskande träd och ett klassiskt markmönster. Likt en persisk matta som ofta har ett centralt mönster omgivet av en ram skapar rutmönstret huvuddelen och centrum av torget och de upphöjda gångfartsgatorna samt gågatan i norr ramar in torget. Ost- och fiskvagnarna kommer förhoppningsvis att istället integreras i två permanenta marknadsbyggnader som är placerade i den yttre trädramen bredvid trädtaket i söder. Men detta är ännu inte bestämt, antagligen kommer det att bli en ny avstämning med politikerna i nämnden för Teknik när man har ett mer detaljerat förslag. Ett temporärt sommarcafé eller liknande kan också komma att placeras på torget, i den yttre ramen men med en mer central placering mellan biografen och kyrkoruinen. Parkeringsplatser integreras under trädtaket av prydnadskörsbärsträden i söder, men förhoppningen är att torget ska bli bilfritt på sikt. Torgets möblering används för att skapa sittplatser, cykelparkering etc men också för att förhindra oönskad trafik på torget. För Stortorgets viktigaste funktion är att det ska fungera som Kungsbackas vardagsrum och fungera både till vardag och till fest. Här ska människor kunna samlas till både små och stora evenemang. Vid vissa arrangemang utnyttjas mer eller mindre hela torget och vid andra bara en mindre del t ex för en isbana på vintern. Den gamla kyrkoruinen får en viktig funktion som en central samlingsplats på torg med bänkar som erbjuder sittplatser men kan också stå värd för konserter och andra tillställningar. Dessutom ska torget vara en attraktiv plats både på dagtid och kvällstid, därför är även en vacker och genomtänkt belysning viktig och något som ska prioriteras. Skulpturen av Lars Stocks, Livets träd, har redan i dag en central plats på torget, men föreslås ställas direkt på torget. Att rutmönstret av hällar och smågatsten fortsätter under skulpturen så att man kan sätta sig på en bänk som blir en del av skulpturen och som ska representera en lugn oas mitt på torget.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter