Stort miljöfokus när Torsplan byggs

Fram till 2025 ska Hagastaden byggas och utvecklas till en helt ny del av Stockholm. Området väver samman Solna med Vasastaden och bildar en ny årsring i Stockholms innerstad. Man beräknar att över 40 000 personer kommer att bo och jobba här. I hjärtat av Hagastaden ligger Torsplan – en fastighet som NCC utvecklar. Här kommer att finnas restauranger, butiker och kontorslokaler.

Anledningen att vi går in i Hagastaden och satsar så stort som vi gör är för att det kommer att finnas en mångfald av verksamheter på en liten yta. Här komme det att finnas butiker, caféer, restauranger, hotell, utbildning, företag och forskningskontor och det byggs även ett nytt sjukhus och nya bostäder, säger Olle Forsberg som är fastighetsutvecklare på NCC.

Det är ett positivt område för dem som lever och verkar här, säger han och berättar att området inte har som fokus att bli en regional handelsplats utan kommer i första hand vända sig till dem som bor och arbetar i närområdet.

Den första etappen av bygget har påbörjats och i det första huset blir det handel och service på cirka 8 000 kvm. Resterande 22 000 kvm blir kontorlokaler. Totalt sett är hälften hyresledigt i dagsläget och diskussioner förs med tänkbara hyresgäster.

För NCC är det viktigt att ta hänsyn till miljön när nya fastigheter byggs och man arbetar med tre miljökoncept: Det internationella miljöklassifieringssystemet BREEAM, Green Working och gröna hyresavtal.

När det gäller Torsplan satsar vi på den höga BREEAM-nivån Excellent. Det är ett ambitiöst program som kräver mycket resurser, men vi är övertygade om att det är det rätta för framtiden. Programmet innefattar väldigt mycket som även bidrar till att höja kvaliteten i det vi bygger, säger Olle Forsberg.

Green Working är en utbildning för hyresgästerna där NCC genom en visuell vandring påvisar vad hyresgästerna själva kan göra i miljöarbetet. Därtill tillämpar man också gröna hyresavtal.

Avtalet ställer krav på både hyresgästen och oss där man tillsammans strävar efter att jobba så grönt man kan, säger Olle Forsberg.

Att sätta miljön på agendan när det gäller nybyggnation är en global trend som Olle Forsberg upplever blir allt viktigare och allt fler hyresgäster föredrar gröna hus.

Vi känner att vi vill vara med och driva utvecklingen framåt. Vi har kompetens och erfarenhet inom företaget av att bygga gröna hus, säger han.

När det kommer till lokalerna i huset vid Torsplan har man tillämpat öppna lokaler för att det ska bli så flexibelt som möjligt. Varje plan är på 3 300 kvm och det kan delas i upp till fyra delar med minst 500 kvm.

Flexibiliteten är en viktig aspekt. Det finns bara åtta pelare på varje plan så det är helt öppet, säger Olle Forsberg.

De öppna lokalerna gör det lättare för hyresgästen att själv komma med önskemål. NCC har även tidigare arbetat på detta sätt och upplevt det som positivt. Bland hyresgästerna finns bland annat Axfood som ska flytta huvudkontoret hit. Företaget kommer att förfoga över 9 000 kvm på tre plan.

I huset finns en atriumgård, men också en innergård utomhus. Högst upp finns ett penthouse som för den som hyr översta våningen. Där finns också en terass som samtliga hyresgäster i huset kan nyttja.

- Det är väldigt fina lokaler som vi har fått till här och genom attraktiv arkitektur kommer vi att sätta vår tids prägel på området, säger Olle Forsberg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter