Stora satsningar lockar många företag

I Lund finns en tradition av innovation och ett stabilt näringsliv med stark koppling till offentliga verksamheter och akademin. Många stora projekt är på gång i kommunen. I juni invigs forskningsanläggningen Max IV som, tillsammans med framtida ESS, lockar allt fler företag till etablering i Lund.

Bild: ESS/Team Henning Larsen Architects

Bild: ESS/Team Henning Larsen Architects

I Lund är drygt 13 000 företag verksamma. Bland dem finns en dominans av kreativa och innovativa företag.

– Lund är en stad med hög densitet. Här finns helt enkelt otroligt många verksamheter på en väldigt liten yta. Med den bredd vi har, från gamla trotjänare som Tetra Pak och Alfa Laval till Lunds Universitet, har vi ett stabilt näringsliv. Antalet arbetstillfällen ökar stadigt varje år, konstaterar Per Persson, Näringslivschef Lunds kommun.

Här finns också ett stort antal företagsnätverk.

– Karaktäristiskt för Lund är att man gärna jobbar tillsammans och stöttar varandra när det behövs. Här finns också bra samarbeten mellan näringsliv, det offentliga och akademin. Lund utgör en attraktiv miljö för företagande.

Även infrastrukturen är bra, menar Per Persson.

– Det gäller både den digitala infrastrukturen och den transportmässiga. Dessutom kommer vi få höghastighetståg och har fått anslag från staten till att bygga spårväg för att ytterligare förbättra kommunikationerna inom staden.

Till Copenhagen Airport tar man sig på 30 minuter.

– Vi har också närhet till andra stora städer som Köpenhamn och Malmö, säger Per Persson.

Per Persson, Näringslivschef, Lunds kommun

Per Persson, Näringslivschef, Lunds kommun

Max IV och ESS lockar

Att materialforskningsanläggningarna Max IV och ESS är under uppförande i Lund har väl inte undgått någon.

– I juni är det dags för invigning av Max IV och om ytterligare några år ska också ESS vara klart. Dessa anläggningar är givetvis jätteviktiga både för Lund och hela regionen. Inte minst när det gäller att locka nya företag till etablering.

Sedan invigningen av Max IV börjat närma sig har Per Persson märkt av att antalet förfrågningar från företag som visat intresse för att etablera sig i Lund har ökat.

– Bara idag har två företag som letar lokal hört av sig. Allt från kontor till lokaler för tillverkning efterfrågas.

När det gäller kontor finns det en del vakant i kommunen, exempelvis är Ericssons tidigare lokaler hyreslediga. Även på Ideon finns det lite ledigt.

Butikslokalerna i centrala Lund är uthyrda till 95 procent, berättar Per Persson.

– Just nu finns det finns det en större butikslokal ledig i centrum som skulle kunna härbärgera flera små eller en större aktör. Industrilokaler däremot är det svårare att hitta.

Ny kongressanläggning

Även antalet internationella kongresser har ökat rejält i Lund under senare år. Därför har behovet av en egen, modern kongressanläggning uppstått och planer för att bygga en sådan mitt i centrum, nära Lunds Centralstation, har börjat smidas.

– Detta är ett jättespännande projekt som vi jobbar stenhårt för. De politiska besluten för en kommersiell kongressanläggning är fattade. Snart kommer vi börja leta efter en operatör som kan driva anläggningen samt någon som vill bygga och förvalta den. För området som skulle vara aktuellt för uppförandet av byggnaden finns redan idag stora planer för utveckling.

Fler stora projekt

Lund har ytterligare ett antal stora projekt som knackar på dörren. Ett av de framtida projekten Per Persson vill lyfta fram är det universitetsknutna Food KIC.

– Det är en satsning inom EU kring livsmedelsteknologi. Det är två kandidater kvar i Europa, Köpenhamn och Lund, som slåss om var centret ska placeras. Det ligger ganska nära ett beslut nu och vi hoppas givetvis på ett att de ska bestämma sig för Lund.

Det finns också planer på att bygga en anläggning där fokus ska ligga på industrialisering inom nanoteknologi.

– På det området genomförs mycket forskning här i Lund. Men när forskningen mynnat ut i användbara produkter har företagen som sedan ska producera dem istället ofta hamnat i USA. Nu är planen att här ska bli ett företagskluster med inriktning på försäljning och kommersiell produktion baserad på nanomaterial. Det har en tendens att ofta bli gigantiska projekt här i Lund, konstaterar Per Persson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter