Stora planer för Arlanda

Arlandaområdet är attraktivt både utifrån det geografiska och kommunikativa läget samtidigt som det är en region där omfattande utveckling är på gång. Går allt enligt plan ska det i flygplatsstaden Airport City Stockholm år 2030 finnas 50 000 arbetstillfällen, vilket skulle göra den till ett av Sveriges viktigaste tillväxtområden.

Utveckling Stockholm Arlanda Airport, etapp 3. Bild: Swedavia

Utveckling Stockholm Arlanda Airport, etapp 3. Bild: Swedavia

Det geografiska läget mitt emellan Stockholm och Uppsala samt de unika kommunikationerna gör Arlandaregionen till ett attraktivt område ur näringslivssynpunkt. Airport City Stockholm är den moderna flygplatsstaden vid Arlanda och ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Området, på mer än 800 hektar, är uppdelat i sex stadsdelar. Från den flygplatsnära stadskärnan SkyCity till det logistikdominerade området Rosersberg.

Samarbete inom regionen

Ett fördjupat samarbete mellan Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner och Swedavia AB har inletts. Samarbetet inom den så kallade Arlandaregionen syftar till att genom ett proaktivt förhållningssätt skapa ytterligare förutsättningar för att uppnå gemensamma positiva effekter, till gagn för Arlandaregionens utveckling. Strategier för detta ska redovisas i en delregional utvecklingsplan för Arlanda- regionen vilken ska inkludera en gemensam vision. Utvecklingsplanen – som ska kunna antas av respektive part under 2016 – ska behandla utvecklings- och tillväxtfrågor rörande trafikinfrastruktur, bostadsbyggande, näringsliv och miljö.

Ny satsning på Arlanda

Swedavia har fastställt inriktningen för Stockholm Arlanda Airports fortsatta utveckling för de kommande 30 åren. Den nya utvecklingsplanen gäller perioden 2014-2043 och innehåller åtgärder för att öka kapacitet, effektivitet och upplevelse för flygplatsens kunder och innefattar investeringar på 13 miljarder kronor. Det första steget i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport togs i samband med invigningen av nya Terminal 2 under 2013. För att långsiktigt säkerställa Sveriges internationella tillgänglighet har Swedavia nu också fattat ett inriktningsbeslut avseende den fortsatta utvecklingen av flygplatsen, vilken kommer att ske i takt med trafiktillväxten vid flygplatsen. Idag reser nära 21 miljoner på årsbasis via flygplatsen och resenärstillväxten förväntas öka ytterligare. År 2040 beräknas antalet ha stigit till närmare 35 miljoner, vilket motsvarar en ökning på i genomsnitt drygt 2 procent per år. – Det här är ett mycket stort steg i utvecklingen av Airport City Stockholm. Vi räknar med att hela 50 000 arbetstillfällen kommer att finnas i flygplatsstaden år 2030. Det innebär att Airport City Stockholm kommer att bli ett av Sveriges viktigaste tillväxtområden. Den nya planen rymmer viktiga satsningar som skapar de rätta förutsättningarna för att göra flygplatsstaden attraktiv för både människor och företag, säger Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm. Den långsiktiga planen består av ett antal olika etapper, varav den första av dessa omfattar en tioårsperiod. I den nya utvecklingsplanen ingår bland annat en ny pir i Terminal 5, och utbyggnad av säkerhetskontrollen och ett antal kommersiella ytor i terminalen. Även terminalnära parkeringsplatser och ett helt nytt miljöanpassat driftområde planeras.

SkyCity Office One

Utöver utvecklingen av flygplatsen kommer också Arlandas närmiljö att förändras. För att skapa en levande stadsmiljö kommer nya och moderna kontorsfastigheter växa fram i anslutning till flygplatsen. Nästa del i denna fas är etableringen av Sky City Office One, en kontorsbyggnad om totalt 23 000 kvm kommer byggas i etapper. I bottenplanet planeras det för en rad olika typer av retailverksamheter som restauranger med uteservering, butiker och annan service. Läs mer om SkyCity Office One på sidan 16.

Växande logistikområden

Allt fler logistikverksamheter etableras i Arlandaområdet. Då mark för lager och logistik är en bristvara i Stockolm kommer den utvecklingen antagligen att fortsätta. Området Stockholm Nord Logistikcenter i Rosersberg ligger i ett optimalt logistikläge nära E4, endast 30 km från Stockholm city och med 7 km till Arlanda. Medarbetarna har också gångavstånd till pendeltåget (station Rosersberg) och flera lokalbussar trafikerar området. I Rosersberg utvecklar bland annat Brostaden, NCC Property Development och Kilenkrysset lager- och logistikfastigheter. I Arlandastad finns det väl etablerade industriområdet Brista. Även det i ett väldigt strategiskt läge med snabb access till E4 och med närhet till Arlanda flygplats. Här har Corem Property Group och Skanska med flera mark där de kan bygga för lager och logistik.

Ny mässa i Arlanda

I den detaljplan som idag finns för Airport City Stockholm är en mässa inkluderad. Platsen för mässan planeras där det finns planer för en ny tågstation och mitt i den flygplatsstad som nu växer fram kring Stockholm Arlanda Airport. Per Taube, ordförande och huvud-ägare i fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding, har föreslagit att Stockholmsmässan ska flyttas från Älvsjö till Arlanda. Stockholmsregionen har Europas starkaste tillväxt och rankas i internationella sammanhang som en av världens attraktivaste städer. Det skapar förutsättningar för Stockholmsmässan att ta steget från att vara Nordens ledande mötesplats till att bli en internationell aktör i ännu högre utsträckning. En internationell satsning kräver expansionsutrymme och effektiva kommunikationer. En etablering med en egen järnvägsstation i anslutning till Stockholm Arlanda Airport skapar dessa förutsättningar, skriver Arlandastad Holding i ett pressmeddelande. – Om Mässan i Älvsjö skulle ha planerats idag så hade den likt andra stora mässor runt om i världen placerats vid den internationella flygplatsen.  Ett bra exempel är Hong Kong som rankas som värld-ens bästa flygplats där den internationella mässan, Asia World Expo, är en integrerad del av flygplatsen, säger Per Taube och fortsätter: – Även om jag tror det finns förutsättningar och mycket goda skäl som talar för att en internationell mässa vid Arlanda skulle kunna stå på egna ben så skulle ett samgående med Stockholmsmässan ge en flygande start. Dessutom ser jag ett mycket närmare samarbete med Uppsala som med sitt prestigefyllda universitet och sitt dynamiska näringsliv har alla möjligheter att både bidra och dra fördelar av satsningen. Fler internationella event i regionen skulle även medföra fler direktlinjer med flyg ut i världen vilket ökar regionens konkurrenskraft. Förslaget har dock inte uppskattats av Stockholms Handelskammare som är nära hälftenägare av Stockholmsmässan och menar att en sådan flytt inte kommer bli aktuell.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter