Stor satsning i Sisjön

Alaska Fastigheter har en längre tid haft planer på att utveckla Sisjön till Norra Europas hetaste handelsområde. Sedan det blev klart att Bauhaus etablerar sig här är byggstarten alldeles runt hörnet. Totalt planeras det för cirka 100 000 kvadratmeter handel och kontor i perfekt skyltläge.

bro

bro

Nyligen stod det klart att Bauhaus etablerar sig i Sisjön, på tomten där golvtillverkaren Forbo Forshaga tidigare hade sin tillverkning och sitt huvudkontor. Hyresavtalet omfattar 17 000 kvadratmeter, alldeles intill Söderleden. Avtalet med Bauhaus blir starten för den fortsatta fastighetsutvecklingen i området.

exteriör

exteriör

För ägarledda företag

Förutom de här ytorna ska etapp 3 innehålla nya, moderna kontor i perfekt skyltläge. En produkt som i dag inte finns i Sisjön.

- Detaljplanen tillåter ett hus på 16 våningar, berättar Nils Rydh. Här kommer vi, förutom handelsytor i botten, att kunna erbjuda kontor på mellan 200-600 kvm, eller hela våningsplan på cirka 1 000 kvm.

Och Alaska tror absolut att efterfrågan finns.

- Vi ser framför oss att hyra ut till ägarledda företag där ägarna bor i den här delen av staden. Vi känner den här marknaden ganska bra och den produkten vi vill skapa finns inte här i dag. Läget borde vara väldigt attraktivt, med bostäder och natur alldeles intill, träningsmöjligheter, stort utbud inom handel, restauranger plus ett fint skyltläge.

I förarsätet

Alaskas plan är att hyra ut en del av fastigheten innan byggstarten av kontorshuset.

- Visst finns det risker, och det kommer kanske att ta tid, men vi tror att vi fyller huset på cirka två år när det väl står klart. Många är överens om att det inte finns tillräckligt representativa lokaler i Sisjön i dag. Blir efterfrågan stor kan vi bygga mer kontor även på Coop-tomten.

Sisjön är redan idag en etablerad handelsplats med nöjda aktörer. Men nya bostäder och arbetsplatser kommer att skapa ytterligare dragningskraft.

- De nya etableringarna kommer att dra hit nya målgrupper och stärka området ytterligare, tror Nils Rydh. Den här utvecklingen av Sisjön kommer att pågå minst 10 år framöver och under den här tiden får vi se hur handeln utvecklas och agera utefter det. Det är ovanligt med ett sådant här utvecklingsområde där en enda fastighetsägare har greppet. Det är vi som sitter i förarsätet.

sisjön1-o-2

sisjön1-o-2

Bostäder och infrastruktur

Det är många nya bostäder som just nu planeras. I Sisjö Terrass handlar det om 550 nya bostäder, i Kobbegården och Pilegården planeras det för ytterligare 540 lägenheter. Dessutom ska mellan 2 000 och

3 000 nya bostäder byggas i Västra Balltorp, också det i närheten av Sisjön.

Nya bostadsområden innebär också nya vägar och infarter in till området.

- Att infrastrukturen utvecklas är avgörande för framgången här, konstaterar Nils Rydh. Alaska har tagit ett stort ansvar för att få igenom detaljplanerna och är med och betalar 75 miljoner för Sisjövägen, som ska bli tvåfilig, och Sisjömotet. Att det fungerar är av stor vikt även för bostadsbyggandet. Göteborg och Mölndal samarbetar också och vill hitta en lösning på trafiken på fem års sikt, så att man inte behöver testa varje detaljplan framöver.

Trafikverket ansvarar för Söderleden och Sisjömotet och deras prognos framåt visar på en stor trafikökning till 2020. Söderleden ska därför bli trefilig och få additionskörfält och Sisjömotet ska vara ombyggt och klart 2017.

- Trimningsåtgärderna startar nästa år så under 2016 och 2017 kommer det hända mycket. Projektering för en lokalgata på Forbo-tomten pågår också just nu. Den måste vara klar innan butikerna kan öppna, avslutar Nils Rydh.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter