Stor handelskostym och framtida lösningar

På fastighetsmässan Business Arena i Malmö i april diskuterades det mycket handel. Bland annat om köpcentrum kontra cityhandel, om Malmös för stora handelskostym och om framtida lösningar vad gäller hyror och ytor.

Fredrik Kolterjahn, HUI Research

Fredrik Kolterjahn, HUI Research

Handelns generella utveckling de senaste 20 åren har varit positiv. 17 år i rad har siffrorna stärkts och allt talar för att även 2014 blir ett plusår. Mycket av handelns tillväxt har skett inte minst i Malmö de senaste 20 åren.

- Malmö har haft en fin tillväxt, betydligt högre än riksgenomsnittet och även högre än både Stockholm och Göteborg, konstaterar Fredrik Kolterjahn, senioranalytiker på HUI Research. Det är framför allt de senaste tio åren som utvecklingen skjutit i höjden.

För stor handelskostym

Handeln har bidragit till mycket i Malmö, men resultatet har blivit, enligt Fredrik Kolterjahn, att det i dag finns ett överskott på handelsytor.

- De som är i skottgluggen just nu har inte varit med och drivit den här tillväxten särskilt mycket, Emporia exempelvis. Många kanske undrar varför man byggde en stor lada på en åker, men det är absolut inte så svårt att motivera. Emporia har funnits på papperet i tio år, då fanns det luckor på marknaden. På 90-talet och i början av 2000-talet hängde inte Malmö med. Nu däremot, de senaste fyra-fem åren, har fler centrum än vad staden behöver öppnat: Triangeln, Mobilia, Entré, Emporia och Caroli. Det har betytt 300 nya butiker till Malmö, så det är inte så konstigt om den här kostymen nu känns lite för stor.

Förklaringen till att så många handelsplatser har öppnat är att man identifierat en stark tillväxt samtidigt som Malmö växer.

- Handeln finns där kunderna är och stark befolkningstillväxt betyder stark köpkraftstillväxt. Så har det sett ut historiskt och så kommer det se ut i framtiden. Så, även om det kommer att dröja några år, kommer vi att växa i den här kostymen och då kommer det att finnas plats för ännu mer. Men kanske är det så att alla som håller på med handel i dag inte kommer att hålla på med handel imorgon. Det är inte givet att det ska vara butiker på Södra Förstadsgatan i Malmö. Ett sätt att växa i kostymen är att utbudet blir mindre, ett annat är att satsa på omnichannels, att e-handel och andra kanaler växer. Och att satsa på mindre butikslokaler generellt, inte att det blir färre lokaler utan kanske fler små.

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor

Fördel city

Uttrycket att handeln bygger staden stämmer i allra högsta grad, men i dag är det inte tillräckligt.

- Om det bara var handeln som bygger Malmö skulle Emporia vara vinnare sju dagar i veckan, menar Fredrik Kolterjahn. Just nu går konsumtionsmönstret från att äga till att göra saker, vi går på känslor mer än prylar. Både restaurangsektorn och besöksnäringen har ökat markant de senaste åren. Och eftersom handeln inte bygger staden själv är det just det här som talar för stadens fortlevnad och ger en fördel till city. Staden har så mycket mer att erbjuda än en enskild handelsplats någonsin kommer att ha. Det betyder inte att exempelvis Emporia inte fyller sin funktion, det är en fantastisk shoppingdestination. Men city har allt det som en skapad handelsplats har svårt att erbjuda; det kulturella utbudet, gräsmattor, parkbänkar, människor som lever, bor och jobbar i den här miljön. En annan stor skillnad på city och köpcentrum är ägandet. Emporia har en stor ägare som styr, i Malmös stadskärna finns det cirka 50 fastighetsägare som ska samverka kring butiksmix, marknadsföring och som ska försöka analyserar vilka som är konsumenterna. Dialog är lösningen på det mesta, även mellan handlarna.

Det handlar om att bygga destinationen Malmö, menar Fredrik Kolterjahn.

- Vi bygger staden tillsammans, det finns ingen enskild aktör som äger varumärket Malmö. Handeln pressas hårt av andra branscher och i den situationen tror jag att cityhandeln kan gå ut som vinnare.

Nya Triangeln i Malmö. Foto: Eva Kvanta

Nya Triangeln i Malmö. Foto: Eva Kvanta

Gör staden attraktiv

En annan som ser alla fördelar med city och som värnar om dess utveckling är Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor. Och även han pratar samverkan.

- Jag tycker vi är usla på partnerskap mellan det offentliga och det privata i Sverige, riktigt usla. Samverkan är nyckelordet för att komma till rätta med städernas problem. Det är även viktigt med samverkan mellan kommunerna.

I dag pratar man också mycket om begreppet kvällsekonomi.

- Kvällsekonomins betydelse har vuxit betydligt de senaste åren och påverkar verkligen en stads attraktivitet. Har man en attraktiv stad kommer de talangfulla människorna dit och då löser vi sysselsättningsproblemen. Det är inte bara handel som bygger en stad.

Björn Bergman anser att städerna behöver vässa sin handel som under lång tid varit utan större konkurrens.

- I dag måste även de fysiska butikerna tänka omnichannel, att möta kunden i alla kanaler på ett enhetligt sätt. Vårt behov av tillgänglighet är oändligt, vi vill handla hur vi vill, när vi vill. Detta kommer att få effekt på hur vi utnyttjar fastigheterna i city. Vi kommer att se krympande ytor och ett bredare sortiment och kommer också att kunna handla digitalt i de fysiska butikerna.

Och även andra lösningar vad gäller yta och hyra kommer att bli allt viktigare.

- Fastighetsägarna på Södra Förstadsgatan har antagligen rätt många samtal med sina hyresgäster just nu. Det är svårt att sänka hyran men man får försöka hitta andra lösningar. Kanske använda lokalerna som marknadsföringsverktyg, föra in lite nytänk i hur vi hanterar verksamheterna som skyltfönster. Kanske föra in omsättningshyra istället, i den bästa av världar så att man tar ett gemensamt ansvar, på riktigt. Om inte det fungerar kanske fastighetsägarna kan öppna verksamhet i sina egna lokaler och driva sina egna butiker. Då kan man bli väldigt kreativ som fastighetsägare vilket jag tycker är bra.

Att skapa attraktiva städer, ett attraktivt Malmö, är viktigt och kan göras på olika sätt.

- Det kan vara så enkelt som att ta bort allt det fula! Vi kan göra otroligt mycket med stadsmiljön, jag ser gärna att politikerna prioriterar centrum och stadskärnan.

Södra Förstadsgatan, foto: CC Jorchr

Södra Förstadsgatan, foto: CC Jorchr

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter