Stor efterfrågan på lokaler på Kungsholmen

När det gäller kommersiella lokaler på Kungsholmen är efterfrågan mycket större än utbudet, vilket innebär ytterst få vakanser och ökande lokalhyror. Stadsdelen expanderar trots allt sakta men säkert och en mindre mängd lokaler tillkommer under de närmaste åren.

1100 av Stockholms stads arbetsplatser ska flyttas från Tekniska nämndhuset på Kungsholmen till nya Söderstaden. Skissen visar Tekniska nämndhustomten med de framtida bostadshusen med kommersiella lokaler på bottenplan. Bild: Wingårdh Arkitektkontor AB

1100 av Stockholms stads arbetsplatser ska flyttas från Tekniska nämndhuset på Kungsholmen till nya Söderstaden. Skissen visar Tekniska nämndhustomten med de framtida bostadshusen med kommersiella lokaler på bottenplan. Bild: Wingårdh Arkitektkontor AB

Förutom en bra mix av allt – företag, lokaler, butiker och service – kan Kungsholmen erbjuda närhet till vatten, fantastiska parker och ett stort utbud av restauranger. Det menar Leif Nilsson, affärsområdeschef för Övre Kungsholmens Företagarförening och Företagsgruppen Hornsberg.

– En stor del av näringslivet består av tjänsteföretag och siffror visar att ca 55 procent av företagen på Kungsholmen utgörs av enmansföretag. I Hornsberg finns också gigantiska internationella företag som exempelvis Elektrolux, Skanska och Nordea med sina huvudkontor.

Området kring Fridhemsplan beskriver Leif Nilsson som ett butikstätt område.

– Utifrån butikernas omsättning är Fridhemsplan en av de tio största handelsplatserna i Sverige. Här omsätts runt 5,5 miljarder kronor per år. Det beror dels på att Fridhemsplan är en enorm knutpunkt. Där rör sig ungefär 250 000 – 300 000 personer varje dag. Dessa tar sig dit med tunnelbana, buss, cykel eller till fots. Därutöver kör 65 000 bilar in till, eller via, Fridhemsplan dagligen.

Stort intresse för lokaler

Som en del av Leif Nilssons arbete inom de två föreningarna fungerar han som en länk mellan lokalsökande företag och fastighetägare.

– Här på Kungsholmen finns i princip aldrig några vakanser och det fåtal som uppstår fylls blixtsnabbt. Hade lokalerna funnits hade vi lätt kunnat fylla upp ett helt Hornsberg till med tanke på alla förfrågningar som kommer in. Att Kungsholmen är så attraktivt gör att lokalhyrorna kommer att fortsätta stiga.

Trots det stora intresset byggs väldigt lite, konstaterar han. Vilket beror på att de långtgående överklagningsmöjligheterna gör byggprocesserna oerhört tröga.

– Det är ett jättestort problem. Men nu under 2015 ska dessa regler ändras och vi hoppas att det ska få fart på byggandet. Marken finns ju.

Fler lokaler på bottenplan

När det gäller aktuella byggnationer är det främst bostadshus med kommersiella lokaler i bottenplan som är planerade.

– Dels ett stort hus på Hantverkargatan samt i Tekniska Nämndehuset på Fleminggatan. Även i Hornsberg ska det byggas ytterligare bostäder. Så det är trots allt fortfarande en väldigt expansiv stadsdel och kommer så att vara.

Under de 15 år Leif Nilsson verkat på Kungsholmen har han bevittnat en, som han uttrycker det, oerhört stor förändring av området.

– Befolkningssammansättningen har under bara några år blivit helt en annan. ”Käppholmens” tid är förbi. Nu har barnfamiljerna flyttat hit och tagit över. De har ökat astronomiskt och den utvecklingen ser ut att fortsätta.

Stor maktfaktor

Både Övre Kungsholmens Företagarförening och Företagsgruppen Hornsbergs arbetar främst med infrastrukturfrågor för sina medlemmars intressen.

– Vi har bland annat lyckats ordna busslinjer från Kungsholmen till Arlanda och Bromma flygplats. Det senaste vi löste var en stombusslinje från Hornsbergs strand, via Lindvallsgatan och upp till Fridhemsplan. I juni kommer den börja rulla, vilket vi är väldigt glada för eftersom kommunikationssituationen i Lindhagen hittills varit ett problem.

De båda föreningarna jobbar nära Stockholm Business Region och stadsdelsförvaltningen. Regelbundet hålls även medlemsträffar med möjlighet till nätverkande.

– Jag företräder också Övre Kungsholmens Företagarförening och Företagsgruppen Hornsbergs i Företagsgrupperna i Storstockholm där 21 företagarföreningar och företagsgrupper arbetar gemensamt för företagens intressen. Företagsgrupperna i Storstockholm representerar 55 000 företag och utgör en stor maktfaktor, konstaterar Leif Nilsson.

Tips till lokalsökande

Leif Nilsson har kommit i kontakt med många lokalsökande företag i sitt arbete under årens lopp. Ett viktigt råd han vill skicka med företag som funderar på att skaffa sig nya lokaler är att vara mycket noggranna med behovsanalysen.

– Jag har bevittnat många företag som gjort misstag där. Konsekvenserna kan bli att en ombyggnation av lokalerna krävs kort tid efter att man flytta in. Det kan bli mycket dyrt och det är helt klart värt att lägga ner lite extra ansträngning på att ringa in vad för typ av lokal man är ute efter, hur stor yta man behöver och vad verksamheten har för särskilda behov.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter