Stor bredd av företag och god infrastruktur

En stor bredd av internationellt konkurrenskraftiga företag inom flertalet branscher, det tycker Anna Stenkil på Vasakronan kännetecknar Lund som etableringskommun. Här svarar hon på frågor om fördelarna med att etablera sig i Lund, hur deras fastighetsbestånd ser ut på orten och vad de har för planer där.

Foto: Martin Olson

Foto: Martin Olson

Vad kännetecknar dagens Lund?

Lund har en stor bredd av internationellt konkurrenskraftiga företag inom flera olika branscher, såväl som innovativa startup-företag. Bredden är en styrka. Lund har även styrkan i att ha ett starkt universitet och därmed omfattande kompetens inom många områden, inte minst i form av välutbildade ingenjörer, för att bara nämna några. Den forskning som sker i Lund är i världsklass. En annan fördel är att det finns en god infrastruktur och lokaler som är anpassningsbara för alla typer av företag.

Anna Stenkil, Affärsområdeschef Kontor, Vasakronan

Anna Stenkil, Affärsområdeschef Kontor, Vasakronan

Hur tror du att Lund kommer uppfattas som etableringskommun om tio år?

Lund kommer att fortsätta uppfattas som en stark etableringskommun i framtiden. Framför allt på grund av de satsningar som görs i befintliga miljöer (Ideon med flera) samt kommande miljöer med Max IV och ESS.

Vilka är fördelarna med att etablera sig i Lund?

En av fördelarna är bland annat de företag och etableringar som redan finns i Lund. Att finnas i ett sammanhang där man har möjlighet att nätverka med andra företag och därmed dra nytta av varandras kompetens är viktigt.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Lund?

Vårt fastighetsbestånd består av ett antal fastigheter i city och på Brunnshög har vi Mobile Heights Center (MHC) samt ”Sony-huset”.

I city finns det inte något ledigt i dagsläget men vi arbetar för fullt med att fortsätta att hitta nya hyresgäster till MHC. Sedan Sony lämnade fastigheten är vi glada över att ha fått in nya hyresgäster i huset, som t ex Sigma, Anoto, Precise Biometrics, Prosta Lund, Mobile Heights, Lund Science med flera.

Vad har ni på gång i Lund?

Vi fortsätter arbetet kring Ideon där vi från och med i år är med i ett samarbete mellan både fastighetsägare (Medicon Village, Wihlborgs, Briggen och Vasakronan) tillsammans med Lunds Universitet, Region Skåne samt Lunds kommun för att stärka Ideon ytterligare. På Ideon finns idag ca 500 företag med ca 10 000 anställda, vilket är en enorm styrka.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter