Stockholms stad

Stockholms stad, Stockholms läns residensstad och tillika Stockholms kommun. Staden sträcker sig från stadsdelarna Rinkeby- Kista i norr till Farsta och Skarpnäck i söder och uppgår totalt till en yta om ca 22 hektar. I Vision Stockholm, som antogs av Stockholms stad år 2007, beskrivs hur staden ska växa och utvecklas fram till år 2030. Målet är att Stockholm ska bli internationellt attraktivt och innovativt- "en stad med stark tillväxt och god välfärd för alla". Fakta I Stockholms stad uppgick befolkningen i december 2008 till ca 800 000 invånare. Prognoserna pekar på en ökning med ca 10 procent inom en tioårsperiod. Utöver den bofasta befolkningen, varav ca 88 000 år 2006 pendlade ut från staden i sitt arbete, hade Stockholms arbetsmarknad ca 200 000 stycken inpendlare från andra delar av länet varje dag. Arbetslösheten har ökat sedan hösten 2008 då lågkonjunkturen hade sin start. Bland de största arbetsgivarna i Stockholm, räknat efter antalet anställda, återfinns Ericsson AB, Södersjukhuset AB och Swedbank AB. Stora fastighetsägare Hufvudstaden är ett av Stockholms och Sveriges stora fastighetsbolag med främst kontors- och butikslokaler i topplägen i sitt bestånd. Bland annat äger företaget fastigheten NK Stockholm samt Norrmalmstorg 1 på Hamngatan. En annan stor fastighetsägare är Vasakronan som äger fastigheter runtom i Stockholm, såväl centralt som i närförort. Främst är beståndet koncentrerat kring city och närbelägna stadsdelar som Kista, Värtahamnen och Telefonplan. Andra stora ägare på lokalmarknaden i Stockholms stad är Fabege, Diligentia och stora byggherrar som NCC och Skanska. Projekt Flera stora infrastrukturprojekt pågår och det finns också flera projekt i pipeline. Bland annat pågår förberedande arbete med Citybanan, vilken kommer att bli en sex kilometer lång tunnel för pendeltåget från station Stockholm Södra till Tomteboda. Två nya stationer, City och Odenplan, kommer att byggas. Hela projektet är planerat att vara färdigställt år 2017. Förbättringar för biltrafiken görs genom Norra länken, vilken kommer att bli en fem kilometer lång sträckning mellan Karlberg och Värtan. I och med kopplingen till hamnen i Värtan skapas ett större intresse för vägsträckningen. Genom att stora delar av vägen kommer att ledas i tunnlar under marken ökar framkomligheten i området och länken bidrar till förbättrad säkerhet för gångtrafikanter och cyklister på stadens gator. Även utveckling av olika stadsdelar pågår på flera håll i Stockholms stad. Som exempel kan nämnas Liljeholmen, där arbete pågår med att förvandla det före detta industriområdet till en stadsdel med 4 500 nya lägenheter och nya arbetsplatser för ca 7 000 personer. Ett annat område där det bereds plats för Stockholm att växa ytterligare är området kring Hjorthagen, Värtahamnen och Frihamnen. I dessa områden, som idag redan är delvis exploaterade, finns det möjlighet till vidare utveckling. Genom att exploatera redan bebyggda områden ytterligare kan värdefulla grönområden behållas. Kommande uppstickare på Stockholmsmarknaden Stockholm är en attraktiv stad för etablering av företag och staden växer. Områden som tidigare inte har ansetts tillhöra de mer attraktiva stadsdelarna för kontorsetablering, har idag en större potential tack vare nybyggnation, renovering och upprustning. Exempel på dessa är Marievik, Norrtull, Hornstull, Telefonplan och Stadshagen. Gemensamt för dessa områden är bra lägen utanför det centrala affärsdistriktet, med goda kommunikationsmöjligheter. I till exempel Hornstull har Bonnier Fastigheter, i samarbete med SEB, SL och Stockholm stad, ett pågående projekt för att utveckla en mötesplats med bland annat stora butiksytor och kontor, området Hornstorg. Nybyggnation pågår i Marievik, med moderna kontor med sjönära läge och på Telefonplan finns nya kontor som andas innovation och kreativitet. Fastighetstransaktioner Efter en höst med i stort sett stiltje på transaktionsmarknaden har nu ett par större affärer fått ett avslut. Bland annat har AFA - Sjukförsäkringsaktiebolag förvärvat fastigheten Elefanten Mindre 1 på Drottninggatan för uppskattningsvis 300 miljoner kronor. Nyligen gjordes en miljardaffär i Stockholm, då Norska KLP Fastigheter köpte fastigheten Pennfäktaren 12 vid centralstationen. Fastigheten innehåller främst ytor för Royal SAS femstjärniga hotell Royal Viking Hotel. Då avståndet ökar från Stockholms innerstad blir det, genom minskade möjligheter till höga hyresuttag, svårare att förränta sitt investerade kapital. Generellt betraktas fastigheter inom tullarna som en något säkrare investering, dels på grund av möjligheten till högre hyror, men också på grund av lägre vakansrisker. För attraktiva lokaler i bra lägen i innerstaden ligger dirketavkastningen kring ca 5,5 procent, vilket kan jämföras med ytterstadens yielder om ca 6,0- 6,75 procent för motsvarande objekt i bra lägen. Hyresmarknaden Kontorshyresmarknaden är mycket priskänslig. Skillnaden i hyresuttag för en kontorsfastighet i CBD (Central Business District) i jämförelse med ytterkanten av kommunen kan uppgå till 50 procent. Som exempel kan nämnas Marievik, där hyran för en topplokal kan uppgå till kring 2 000 kronor per kvadratmeter, vilket för en likvärdig lokal i CBD motsvarar drygt 4 000 kronor per kvadratmeter. Vakansnivåerna tenderar att öka med ett ökat avstånd från centrum. I mer centrala lägen bedöms vakansgraden ligga kring 6 procent, i jämförelse med ytterstadens ca 10 procent. Med sämre konjunktur blir det vanligtvis svårare att hyra ut och vakanserna riskerar att öka. Flexibilitet i lokalernas utformning är viktigt för många av dagens lokalhyresgäster. Många nyare byggen försöker möta denna efterfrågan genom att erbjuda yteffektiva, flexibla ytor med modern teknik. Som exempel kan nämnas Kungsbron som NCC nyligen färdigställt. Bedömningen är att hyresnivån för en lokal i normalläge ligger kring 3 700 kronor per kvadratmeter. Hyrorna är, trots det mycket centrala läget med närhet till goda kommunikationer, inte de allra högsta i CBD. De första hyresgästerna flyttade in i januari i år och uthyrning pågår i dagsläget. Kring samma nivå bedöms nya Waterfront Building ligga, ett projekt med flera leverantörer som har för avsikt att svara mot efterfrågan på ett nytt kongresscenter. Waterfront Building är granne med centralstationen och kommer, när projekt är färdigt år 2010, att erbjuda en modern kongresshall, hotell och över 23 000 kvm kontorsyta. Ett annat exempel är kontoren i Marievik där bland andra Aberdeen är fastighetsägare. Kontoren erbjuder ljusa planlösningar i ett lite mindre centralt läge, men med närhet till tunnel- samt tvärbana, grönområden och vatten. Bedömningen är att hyrorna i området ligger kring 1 900 kronor per kvadratmeter. Slutsats Enligt Vision 2030 ska Stockholm i framtiden bli en stad i världsklass. För detta krävs god infrastruktur, innovativa idéer om utveckling av stadsdelar och ett attraktivt utbud av moderna och effektiva lokalytor. Med flera stora, pågående projekt och med fokus på tillväxt är det inte omöjligt att Stockholm, inom en 20-årsperiod, kommer att utgöra navet på den internationella näringslivskartan. Text: Maria Öberg, NAI Svefa.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter