Stockholms största tillväxtområde

Under de närmaste 20-30 åren kommer fastighets- och konceptutvecklingsbolaget Arlanda Holding att utveckla en omfattande markyta i Arlandastad. Målbilden är att skapa Sveriges största och enda internationella mötes- och utbildningsplats. I dagsläget är efterfrågan av etablering på Arlanda Holdings mark så stor att de inte hinner tillskapa de nya ytorna i den takt som önskas.

DriveLAB Stockholm. Bild: Airport City Stockholm

DriveLAB Stockholm. Bild: Airport City Stockholm

Arlandaområdet i stort är under en fantastisk tillväxt. Det menar Dieter Sand, VD Arlanda Holding.

– Inom ett par år utgör det förmodligen Stockholms största tillväxtområde.

Samtidigt anser han att det rör sig om ett av Stockholms idag mest underskattade områden.

– Jag tror att det är många som inte har koll på hur mycket som har hänt i Arlandaområdet under de fem senaste åren och därmed ser det som ett oexploaterat område. Det tycker jag framgår framförallt i mätningar där man, ur ett kontorshyresgästperspektiv undersöker, vilka områden som anses vara mest attraktiva.

Dieter Sand, VD, Arlanda Holding

Dieter Sand, VD, Arlanda Holding

Utgår från möten

Arlanda Holding är ett stort markägande bolag som förfogar över ca 2,5 miljoner kvm mark. Deras utgångspunkt är att de företag och organisationer som etablerar sig hos dem ska ha nytta av att vara lokaliserade nära flygplatsen. I deras konceptutveckling utgår de främst ifrån möten och vid nyetableringar lägger de stor vikt vid att områdena utbildning, forskning, utveckling och marknad ska täckas in.

– Med möten som utgångspunkt har vi t ex skapat en plattform som vi kallar DRIVELAB Stockholm. Möten för Arlandastad Holding har vi definierat som Utbildning, Forskning och Utveckling samt Marknad. För fordonsindustrins förfogande har vi byggt två testbanor för utbildning, forskning, utveckling och marknadsändamål. Det har också resulterat i 10 000 kvm utbildningslokaler för teoretiska ändamål som vi kopplar till de praktiska som kan utföras på våra banor. Detta har i sin tur lett till att antalet människor som strömmar genom området är så stort att behovet av ett hotell har uppstått, vilket vi nu håller på att bygga inom DRIVELAB Stockholmområdet, berättar Dieter Sand.

Boende- och byggindustrin är en annan gren inom konceptutvecklingen som Arlanda Holding satsat på.

– Vi tittar på ett antal industriella plattformar med möten som utgångspunkt. Över tid är vår stora målbild att skapa Sveriges största och enda internationella mötesplats. Alltså en riktigt stor, vad vi idag kallar mässa, för internationella aktörer på området.

Stor efterfrågan

Trots att gemene man än så länge verkar ha en sval inställning till Arlandastad har en del branscher verkligen fått upp ögonen för området, menar Dieter Sand.

– Det är ett enormt sug efter de tomter som är till salu. Jag får minst ett samtal om dagen från intressenter. Priserna har dessutom mer än fördubblats under de senaste fem åren, och det är ju rätt intressant. Området har en jättepotential, inte minst utifrån det geografiska läget med närheten till flygplatsen och när det gäller transporter för distribution till Stockholm och Uppsala med mera. Jag tror att många fler kommer att få upp ögonen för området inom kort.

Med tanke på Arlanda Holdings fokus på konceptutveckling med utgångspunkt i möten består deras fastighetsbestånd främst av utbildningslokaler, hotellanläggningar och showrooms. Det de bygger äger och förvaltar de själva och i dagsläget har de inte några som helst vakanser i de befintliga fastigheterna.

– Efterfrågan är större än utbudet. Vi hinner faktiskt inte med att tillskapa nya ytor i den takt de efterfrågas och önskas. Vilket är fantastiskt, konstaterar Dieter Sand nöjt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter