Stockholms Centralstation

Kanske en av Sveriges mest besökta platser, en mötesplats och ett vägskäl till hela världen. Stockholms Centralstation är en plats som aldrig sover och ständigt förändras. Som en naturlig knutpunkt och välkänt landmärke ligger Stockholms Centralstation som ligger i Norrmalm och sträcker sig från Kungsbron i norr och Vattugatan i söder. Nordens största järnvägsstation har cirka 200 000 besökare per dag och har stått på sin plats sedan invigningen i juli 1871. Lägger man samman antalet resenärer som använder den anslutande T-Centralen har platsen nära 450 000 resenärer per dag. Det har varit en del ombyggnationer för att anpassa byggnaden i takt med att resenärers behov förändrats och färdmedel förändras. Tågen gick till exempel hela vägen in stationshuset fram till 1925 för att sedan flyttas västerut för att ge plats åt en mer spatiös vänt- och möteshall. 1958 invigdes en gångtunnel till T-centralen (som öppnades i november 1957). Centralstationens utsmyckningar varierar men permanent i byggnaden finns bland annat åtta målningar med landskapsmotiv som är målade av konstnärerna Nils Johansson och John Ericsson. De föreställer bland annat Saltoluokta i Lappland och Varbergs fästning i Halland. Det kommersiella utbudet har genom åren varierat men på Centralstationen kan man i dagsläget hitta allt från en perfekt latte till väldoftande tvålar. Fokus ligger på snabbmat och fik samt servicebutiker där resenären hittar tidningar och lättare mat för resan. Under mitten av 90-talet byggdes en konferensanläggning i stationen och som en naturlig del av den tekniska utvecklingen finns naturligtvis internetcaféer och trådlöst internet att tillgå. Området kring Centralstationen är ett expansivt och attraktivt område med det centrala läget och de goda kommunikationerna till det mesta. Därför har det också hänt en hel del runt platsen. Nämnas kan till exempel Stockholm Waterfront som byggs på den plats där Postens sorteringscentral ett stenkast från Centralstationen. Tomten köptes av CarlVal Investors, Niam Fund III och Jarl Asset management AB. Den arkitektoniska delen står White arkitekter för och tanken är att Waterfront ska rymma hotell, kongress och festvåning. I byggnaden ska också finnas plats för ca 24 600 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttning i Stockholm Waterfront börjar under hösten 2010. Jernhusens Kungsbrohuset byggs också intill Centralstationen och har kallats Stockholms miljösmartaste kontorshus. Glashuset i tretton plan har plats för kontor, restaurang, butik och parkering. Kontorsyta beräknas bli 19 500 kvadratmeter. Centralstationen i Stockholm ägs av Jernhusen som nu vill modernisera och förändra platsen. Jernhusen har gjort kundundersökningar för att på så vis ta reda på vilka önskemål om förändringar som finns. Resultaten har visat att det som främst efterfrågas är en förenklad vardag och ett effektivt resande. Trygghet och trivsel är också viktigt för resenärerna. Jernhusen vill bevara kulturarvet i den över hundra åriga stationsbyggnaden samtidigt som de planerar att utöka handeln och serviceutbudet. Målet är också att kunna miljöcertifiera byggnaden enligt GreenBuilding, Centralstationen ska då sänka energiförbrukningen med 25 procent jämfört med dagens förbrukning. Arbetet med stationens förnyelseprocess är en investering i miljardklassen och på en plats som så många människor dagligen är beroende av krävs viss planering. En del av arbetet sker på nattetid men Jernhusen säger själva att det av naturliga skäl kan förekomma en del avspärrningar och buller under ombyggnationerna. Arbetet påbörjades i april 2009 och, om allt går enligt planerna, ska allt vara klart i juni 2012, Centralstationens yta ska då byggas ut med 4 500 kvadratmeter och det är främst i den nedre hallen ytorna expanderas. Centralstationen är en pigg 140 åring som ständigt anpassas enligt nya önskemål och krav på moderna lösningar för resandet idag och i framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter