Steen & Ström bygger handelsområden i Kristianstad Se mer i Aktuell Skånetidning

PUBLICERAD 2012-04-24

Steen & Ström

Steen & Ström, som utvecklar Kristianstad Nya Galleria, lämnar idag in bygglovsansökan med tidplanen att genomföra första spadtaget i början av september i år.

Gallerian skall stå helt klar för en Grand Opening i oktober 2014 med en invigning av första etappen redan hösten 2013.

Gallerian kommer att byggas på samma plats som det befintliga Domushuset och breda ut sig på ömse sidor.

Projekt Kristianstad Nya Galleria omfattar totalt cirka 62 000 kvadratmeter och kommer med sina 28 000 kvadratmeter handel att innehålla ungefär 70 butiker. Förutom handel omfattar projektet cirka 150 bostäder och drygt 1 100 parkeringsplatser. Investeringen beräknas till drygt en miljard kronor.

Externa området

Satsar på externt handelsområde. Nästa år kan spaden sättas i jorden för ett nytt shoppingcenter i Hammar öster om centrala Kristianstad. Där ska det enligt planerna uppföras två byggnader med volymhandel på totalt 35.000 kvm BTA samt en byggnad med ett familjeshoppingcenter på 35.000 kvm BTA. Byggarbetet skulle ursprungligen ha inletts redan i år men bland annat omfattade arkeologiska utgrävningar, Kristianstads historiska vagga låg här, har försenat arbetet. Att Steen & Ström samtidigt ligger i startgroparna med en jättesatsning i centrum ser inte projektets VD Per Persson som ett problem.

– Vi bygger ett familjeshoppingcenter utanför stan medan Steen & Ström bygger en citygalleria som kommer att fungera som en förlängning och vitalisering av cityhandeln. Cityhandeln attraherar främst besökare från närområdet medan vårt upptagningsområde är större. Vi siktar på att ha ungefär samma hyresgästmix som Väla, Samarkand och Nova Lund. Därmed ser vi oss mer som ett komplement än en konkurrent till centrum även om viss dubbeletablering kan bli aktuell, säger Per Persson.

Satsningen i Hammar ska stå invigningsklar lagom till julhandeln 2014 då staden firar 400 år och beräknas då ha kostat sin ägare Hammarhuskonsortiet cirka en miljard. Bakom det privata Hammarhuskonsortiet finns idel lokala namn. Pär Frankenius

mångårig handlare och ordförande i handlarföreningen i Kristianstad, Richard Bengtsson tidigare VD på ICA Maxi i Kristianstad, Ronnie Larsson, Team Sportia samt Paul Frankenius tidigare huvudägare i Kapp-Ahl och huvudägare i Bockasjö.

Östra centrum

http://www.steenstrom.com/SE/Toppmeny/Projekt-i-Sverige/Projektmall-nybyggnad2/

Kommunstyrelsen i Kristianstad antog den 13/12 den nya detaljplanen för Östra Centrum i Kristianstad. Planen innefattar Steen & Ströms utvecklingsprojekt av Östra Centrum som innebär byggandet av en ny citygalleria i centrala Kristianstad.

Steen & Ström äger sedan tidigare de fastigheter som innehåller Domus, Kosmorama, Burger King m.fl. och som ingår i utvecklingsprojektet.

För Steen & Ström så innebär antagandet av detaljplanen att ytterligare en milstolpe är nådd i arbetet mot målet ett nytt Östra Centrum. Produktionsstart beräknas ske under hösten 2012 med en etappinvigning under hösten 2013 och den nya gallerian beräknas stå helt klar 2014.

– Vi är väldigt positiva till att kommunfullmäktige antagit detaljplanen för Östra Centrum och med samarbetet med kommunen som är väldigt konstruktivt. Vi arbetar nu vidare med projektet och fokus ligger på att säkra kostnader och intäkter fram till sommaren då våra ägare fattar det slutliga investeringsbeslutet, säger Erik Lennhammar, Development Director på Steen & Ström.

Steen & Ström har idag en projektgrupp på drygt 10 personer som jobbar heltid med projektet samt samverkar med ett flertal konsulter både lokalt i Kristianstad som i övriga landet. Det för projektet viktiga uthyrningsarbetet löper på enligt plan och intresset från detaljhandeln är mycket stort.

Projekt Östra Centrum omfattar totalt ca 62 000 kvm och kommer med sina 25 000 kvm handel att innehålla ungefär 60 butiker. Förutom handel omfattar projektet bostäder och drygt 1 000 parkeringsplatser. Investeringen beräknas till drygt en miljard kronor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter