Stationsområdet blir ny hållbar stadsdel

Det vattennära området kring Ängelholms station ska utvecklas till en hållbar och attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Här planeras för nya och moderna verksamhetslokaler och bostäder.

Visionsbild på Stationsområdet i Ängelholm. Bild: Ängelholms kommun

Visionsbild på Stationsområdet i Ängelholm. Bild: Ängelholms kommun

Förutom stationsbyggnaden, pendelparkering och busshållplatser har det på området tidigare stått gamla fabriksbyggnader. Men dessa är sedan länge rivna och större delen av ytorna står idag outnyttjade.

– Det finns en stor vilja bland både allmänhet och politiker att det ska hända något här. Utvecklingen av Stationsområdet kommer bidra till att göra kommunen mer attraktiv, både för boende, företagare och besökare. Stadskaraktären förstärks liksom kopplingen mellan staden och havet, konstaterar Lena Åström, Chefsstrateg samhälle vid Ängelholms kommun.

En bred dialog om områdets framtid har förts och exploatörerna som visat intresse under arbetets gång har varit många. Förutom kommunen är det främst Jernhusen, Trafikverket, Skånetrafiken, Ängelholmshem, fastighetsägarna i området och olika byggherrar som deltagit i dialogen.

Jonas Henriksson, projektchef, och Lena Åström, Chefsstrateg samhälle vid Ängelholms kommun.

Jonas Henriksson, projektchef, och Lena Åström, Chefsstrateg samhälle vid Ängelholms kommun.

Levande dygnet runt

I detta tidiga skede är det inte klart hur många arbetsplatser som tillkommer i och med utvecklingen av Stationsområdet men det är möjligt att den nya stadsdelen kommer inrymma ett tusental nya bostäder. Med bostäder, kontor, handel och service ska stadsdelen bli levande dygnet runt.

– Jag hoppas att Ängelholmarna ska känna sig ännu mer stolta över sin stad än de redan är idag. Genom projektet får Ängelholm en tydligare entré. Man kommer uppleva att det händer något direkt när man kommer hit och kliver av tåget, säger Jonas Henriksson, projektchef på Projektenheten.

Fördelaktigt läge

Den nya stadsdelen får givetvis ett utmärkt kommunikationsläge intill stationen på Västkustbanan, där både Pågatåg och Öresundståg går i dagsläget. Även goda bussförbindelser utgår därifrån.

– Med detta läge kan man t ex lätt attrahera pendlande medarbetare, menar Jonas Henriksson.

– Det centrala läget kan också ge ett bra kundunderlag för områdets verksamheter, fyller Lena Åström i.

Området planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Grönområden och gröna stråk ska vara en naturlig del. Hållbarhetsfokuset kan även komma att märkas vid planeringen av bil- och cykelparkeringar samt materialval vid byggnationerna.

– Jag skulle tro att vi inom ett par år kan ha en färdig detaljplan och börja bygga, avslutar Jonas Henriksson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter