Stark framtidstro i Eslöv

En stark framtidstro och ett ökat intresse från nationella investerare tycker sig Sten Carling, chef för fastighetsutveckling inom både Eslövs Industrifastigheter AB och Eslövs Bostads AB, skönja i Eslöv. Här svarar han bland annat på frågor om hyresutvecklingen i området och hur deras fastighetsbestånd ser ut i Eslöv.

Eslövs Bostads ABs fastighet Abborren 14 på Östergatan 9 i Eslöv. Foto: Håkan Sandbring

Eslövs Bostads ABs fastighet Abborren 14 på Östergatan 9 i Eslöv. Foto: Håkan Sandbring

Hur skulle du beskriva dagens Eslöv?

– Eslöv är en stad på stark tillväxt, både som boendeort och som lokalisering för företag som är verksamma i sydvästra Skåne. Ortens stora konkurrensfördel är de goda kommunikationsmöjligheterna, både med tåg och bil. Fastighetsmarknaden karaktäriseras av flera lokala och regionala aktörer. På senare tid har även intresset från nationella investerare ökat.

Vad ser du för tendenser i utvecklingen av kommunen?

– Byggnationen av MAX IV och ESS i Lund har skapat en stark framtidstro och ett ökat intresse från nationella investerare. Flera år av befolkningstillväxt har också skapat ett ökat underlag för handel. Samtidigt har flera stora köpcentrum etablerats i regionen och vi kan se en viss rädsla för överetablering. Intresset för stadskärnan är dock ökande.

Sten Carling, Chef Fastighetsutveckling Eslövs Industrifastigheter AB och Eslövs Bostads AB. Foto: Håkan Sandbring

Sten Carling, Chef Fastighetsutveckling Eslövs Industrifastigheter AB och Eslövs Bostads AB. Foto: Håkan Sandbring

Hur skulle du beskriva Eslövs hyresläge och hyresutveckling?

– När det gäller butikslokaler kan vi se en stabil efterfrågan på lokaler i centrala, kommunikationsnära lägen. Hyresnivåerna ligger på 1 000-1 500 kr/kvm. Gällande industrilokaler har vi noterat en ökande efterfrågan under det gångna året. Hyresnivåerna är från 500 kr/kvm.

Hur ser ert bestånd ut i Eslöv?

– Eslövs Industrifastigheter äger drygt 30 000 kvm industrilokaler av olika slag. Eslövs Bostads AB äger drygt 60 000 kvm, främst kontor och butiker, samt drygt 2 500 bostadslägenheter.

Vad har ni på gång i området?

– En utveckling av stadskärnan med nya handelsytor och bostäder i kommunikationsnära lägen. Bland annat har vi tecknat avsiktsförklaring om att förvärva nuvarande Hotell Stensson för att konvertera till moderna bostäder och kommersiella ytor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter