Stark företagartradition

I Danderyd finns sedan länge en stark tradition av företagande. Här driver man gärna eget oavsett om man är ung eller gammal, kvinna eller man. Nu förs en diskussion med kommuninvånare och företagare med flera om en eventuell överdäckning av delar av E18 i kommunen. Om dessa planer blir verklighet öppnar de för stora möjligheter till ökad byggnation av både verksamhetslokaler och bostäder.

Bild: Danderyd kommun

Bild: Danderyd kommun

I Danderyd finns alla förutsättningar för ett framgångsrikt företagande, både praktiska och ekonomiska. Det menar Jan-Erik Alenbrand, Kommunikations- och näringslivschef, Danderyds kommun.

– Kommunalskatten är låg och kommunens service fungerar väl. Här finns intressanta nätverk för företagare och geografiskt sett ligger Danderyd mycket centralt med närhet till såväl Stockholm city som Arlanda.

Här finns många företag som aktivt bidrar till ett bra lokalt näringslivsklimat. På kommunen gör de sitt bästa för att bidra ytterligare med bra input via nätverk, föreläsningar och seminarier.

– Vi arrangerar bland annat frukostmöten där vi bjuder in det lokala näringslivet. De har varit väldigt populära. Även företag icke hemmahörande i Danderyd har hört av sig och velat delta, berättar Jan-Erik Alenbrand.

Nyetableringarna är varje år många och på kommunens nyföretagarcentrum är efterfrågan på gratisrådgivningar stor.

Flest kvinnliga företagare

Den starka näringslivsådran tycks finnas hos alla delar av befolkningen, oavsett kön och ålder. Danderyd är t ex den kommun som har flest kvinnliga företagare.

– Det är spännande och kul. Jag tror att det handlar mycket om en upparbetad företagartradition. När man växer upp i en kommun med ett starkt näringsliv och där dessa ämnen även är en naturlig del i undervisningen i skolan så väcks ofta ett intresse att prova att starta eget. Vi har många företagare som är positivt inställda till att komma till skolorna och föreläsa och bidra med sina erfarenheter.

Kommunens största arbetsgivare är Danderyds sjukhus men majoriteten av företagen är små med få anställda. Många är egenföretagare med inriktning mot finans, ekonomi och juridik.

Jan-Erik Alenbrand, Kommunikations- och näringslivschef, Danderyds kommun

Jan-Erik Alenbrand, Kommunikations- och näringslivschef, Danderyds kommun

Överdäckning av E18

I samarbete med Trafikverket och Landstingen arbetar Danderyds kommun med åtgärder för att uppnå en tystare miljö med renare luft längs E18-stråket och då samtidigt utveckla centrala Danderyd på bästa sätt.

Danderyd är till stora delar en trädgårdsstad varför det är betydligt begränsat ytmässigt för större företagsverksamhet. Detta kan dock förändras till det bättre i framtiden, menar Jan-Erik Alenbrand.

Det finns långtgående planer på att utreda möjligheterna med att överdäcka delar av E18 som går rakt igenom kommunen. Beslut om man ska gå vidare med en fördjupad översiktsplan ska upp för beslut kring årsskiftet. En överdäckning ger möjligheter att bygga bostäder och företagslokaler utefter nuvarande E18-stråket som till ytan är ungefär lika stort som hela Södermalm.

– Vi har en pågående intensiv dialog med våra kommuninvånare, företagare och övriga intressenter som ska mynna ut i en sammanställning med förslag på möjligheter för området. Underlaget blir en viktig input till våra kommunpolitiker i det fortsatta planeringsarbetet om eventuell framtida överdäckning. Detta är jättespännande och vi har generellt sett fått en väldigt positiv respons under dialogarbetet.

Mörby Centrum utvecklas

Jan-Erik Alenbrand har nästan dagligen samtal med kommuninvånare och företagare om möjligheterna att vitalisera Danderyd och inte minst Mörby Centrum.

– Mörby Centrum är idag i stort behov av upprustning och förnyelse. Därför är det fantastiskt att ombyggnationen av Diligentias köpcentrum och dess omgivningar nu äntligen kommer igång kring årsskiftet. Det kommer garanterat bli ett stort lyft för hela kommunen. I samråd med kommuninvånare och företagare kommer även miljön runt köpcentret göras så trevlig och inbjudande som möjligt med såväl gröna ytor, inbjudande mötesplatser samt goda anslutningar för bil, cykel och gångtrafik-anter. Många Danderydsbor uttrycker att de idag ofta åker till Täby, Arninge eller in till stan för att finna bra shopping och restauranger. Nu skapas äntligen ett köpcentrum med en egen unik identitet med varor, tjänster och upplevelser som säkerligen bättre motsvarar vad våra kommun-invånare efterfrågar.

Vision om fler arbetstillfällen

Danderyd är en del av Stockholm Nordost, ett samarbete mellan nordostkommunerna. Gemensamt har de en vision som sträcker sig fram till 2040 om att öka antalet arbetsplatser i de olika kommunerna och för hela Nordostområdet talas det om cirka 50 000 nya arbetsplatser.

– Danderyds bidrag i behovet av fler framtida arbetsplatser kan i stora delar lösas vid byggnationer ovan och kring en överdäckning utmed E18-stråket. En överdäckning med bostäder och nya företags-etableringar kan då bli högaktuell att planera runt Danderyds sjukhus samt i stråken upp till Mörby Centrum.

Även frågan om en förlängning av tunnelbanan till Täby kan bli aktuell. I Täby och Danderyd finns en gemensam politisk vilja att verka för en utbyggnad av tunnelbanan. Då ges det möjlighet till en ny tunnelbanestation med närliggande nya bostäder och företagslokaler i Norra Danderyd utefter E18-stråket.

– En ny tunnelbanestation i kommun-ens norra del ger ytterligare nya spännande etableringsmöjligheter istället för det bullriga sår som E18 idag utgör. Om så sker lär det dock ligga 10-15 år framåt i tiden. Men snart är vi där, konstaterar Jan-Erik Alenbrand.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter