Staden möter havet

I början av 1900-talet var området kring Lilla Bommen en hamnmiljö sjudande av liv med båtar, människor och caféer i centrum. Men allt förvandlades sakta när hamnens verksamhet flyttades ut mot älvens mynning och färjetrafiken lades ner. I slutet av 60-talet byggdes dessutom Götaleden och bilarna tog över Södra Älvstranden och skärmade av staden. Men den 16-18 juni är det dags för staden att återfå kontakten med vattnet igen. Götatunneln invigs med mottot ”Staden möter havet”, ett traditionellt tunnellopp genomförs och planerna för den nya stadsdelen ska presenteras. Peter Behrman på Vägverket berättar om de sista klinkerplattorna som håller på att läggas och finputsningen av de sista detaljerna.

- Allt är i stort sett klart annars. Det största som vi håller på med just nu, förutom det sista arbetet med tunneln, är brobygget över Rosenlundskanalen. Sedan ska vi hinna testa installationer och all teknik innan invigningen i juni.

Från 60 000 till 10 000 bilar

Götaleden är ett av landets största stadsmiljöprojekt och i juni när Götatunneln är klar föds alltså en ny stadsdel i Göteborg, Södra Älvstranden. Trafikbarriären sedan 40 år försvinner och staden får tillbaka kontakten med vattnet. Den nya stadsdelen blir dock inte helt bilfri, men man räknar med att mellan 10 000 och 15 000 fordon kommer att passera per dygn istället för dagens 60 000, både bilar och kollektivtrafik. Den kommande trafiktätheten motsvarar den på Västra Hamngatan i dag och vid Stora Hamnkanalen blir trafiken cirka hälften så stor. Dessutom ska det finnas reservkörfält om tunneln måste stängas av. Den minskade trafiken talar sitt tydliga språk och innebär att många visioner kan bli verklighet.

- Att ge stadsmiljön en knuff framåt, det är det vikigaste i det här projektet, menar Peter Behrman. Göteborg ska få en ny stadsmiljö och tunneln möjliggör detta. Allt annat blir bonuseffekter.

Detaljplan nästa år

- Vi jobbar för fullt med ett program för hur Södra Älvstranden ska se ut i framtiden och planen är att presentera en detaljplan nästa år, berättar Lennart Widén, Stadsbyggnadskontoret. Efter invigningen händer det egentligen inte så mycket. Under våren 2007 däremot startar en restaurering av Esperantoplatsen och det projektet kommer att ge en försmak på hur fint allting kommer att bli.

Området mellan Järntorget och Stenpiren kommer att bli den delen som ingår i den kommande detaljplanen som prioriteras först. Men allra först kommer man att skapa temporära återställningsåtgärder vid Lilla Bommen, med en ny cirkulationsplats och hållplats.

-Mellan Hasselbladshuset och vattnet kommer det att bli helt bilfritt, berättar Lennart Widén och antagligen kommer det att byggas en provisorisk damm inom det området.

en rekommendation

Just nu är man på Stadsbyggnadskontoret inne i en utvärderingsprocess av de sex förslag på förändring av Södra Älvstranden som förra året valdes ut av de över 300 stycken som skickades in när projektet sattes igång. Planen är att de olika förslagen från helt olika grupperingar ska sammansmältas till en vision som Stadsbyggnadskontoret ska kunna presentera i samband med invigningen.

- Vi tar det bästa från de sex förslagen och skapar en rekommendation som vi kommer att ställa ut på Stenpiren under invigningsdagarna i juni, förklarar Lennart Widén.

- Vi vill skapa något alldeles extra nu när vi har fått alla förutsättningar för en ny stadsdel vid vattnet. Men färdigbyggt lär det inte vara på flera år.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter