stabila hyror i övriga söder

Övriga Söder innefattar här den södra delen av Söderort i Stockholms kommun samt kommunerna Huddinge och Haninge. Inom Övriga Söder finns stora bostadsområden men även kluster av kontors- och handelsområden samt starka industriområden. De allmänna kommunikationerna är goda med tunnelbana, pendeltåg och bussar. Här följer en kartläggning av området, signerad Karin Witalis på DTZ Sweden.

Söderort är den del av Stockholms kommun som ligger söder om innerstaden. Närmast Södermalm ligger närförorter som alltmer börjar betraktas som en utbyggd innerstad. Här ingår Aspudden, Hägersten, Midsommarkransen, Årsta, Hammarbyhöjden och Liljeholmen. Närmast utanför finns villaområden, främst byggda mellan 1910 och 1940, såsom Mälarhöjden, Älvsjö, Örby och Gamla Enskede. Längst ut ligger förorter som byggdes i anslutning till tunnelbanans utbyggnad år 1950 och framåt. Dessa förorter har i regel flerbostadshus nära sina lokala centrum och radhus längre ut. Här återfinns områden som Skärholmen, Bredäng, Högdalen, Rågsved, Hagsätra, Hökarängen, Farsta och Skarpnäck.

Huddinge kommun ligger cirka 15 km från Stockholms innerstad och är till folkmängden den näst största kommunen i Stockholms län. Bebyggelsen i Huddinge består av ett flertal olika centra med affärer, service och flerfamiljshus omgivna av långsträckta, naturnära villaområden. Inom kommunen finns kunskapsstaden Flemingsberg och handelsplatserna Länna och Kungens Kurva med fler.

Haninge kommun är en skärgårdskommun som ligger ytterst på Södertörn, cirka 20 km från Stockholms innerstad. I Haninge ingår förutom en omfattande arkipelag även Tyresta nationalpark och ett stort antal naturreservat. Centralort i kommunen är Handen, där Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola finns etablerade. Folkmängden i Haninge uppgår till 77 000 invånare.

Kommunikationer

Tunnelbanan täcker väl Övriga Söder med de södra grenarna av röda och gröna linjen med ändhållplatser i Skarpnäck, Farsta Strand, Hagsätra, Fruängen och Norsborg. Dessutom trafikeras området av pendeltågets två linjer mot Södertälje eller Nynäshamn. Vidare finns det ett flertal busslinjer som fullbordar den mycket goda täckningen av kollektivtrafik. De viktigaste vägarna är nord-sydliga Nynäsvägen och Södertäljevägen, samt Södra länken i öst-västlig riktning.

Några flygplatser finns det inte i södra Stockholm, med undantag för Skavsta som knappast kan sägas ligga i Stockholm utan snarare i Nyköping. Planerna på att bygga en ny flygplats på Södertörn stoppades 2004 efter allehanda politiska beslut. Detta var olyckligt eftersom avsaknaden av flygplats har bidragit till att vidga utvecklingsklyftan mellan Stockholms södra och norra förorter.

Lokalmarknaden

Lokalmarknaden i regionen Övriga Söder är koncentrerad kring tunnelbanan, pendeltåg och de större motorvägarna. Intill E4an ligger industri- och logistikområdet Segeltorp och även Sveriges största handelsplats Kungens Kurva. Sedan IKEAs etablering 1965 har området expanderat kraftigt och är idag Nordens största handelsområde. Närliggande Skärholmens Centrum, som byggdes ut 2008 och då bytte namn till SKHLM, har närmare 200 butiker och en yta om 90 000 kvm. Handelsplatsen Kungens Kurva Skärholmen har årligen 30 miljoner besökare och en omsättning på 7,5 miljarder kronor. Ett annat betydande handelscentrum i regionen är Farsta centrum som byggdes som en av de första ABC-städerna i Sverige, där ABC står för Arbete, Bostäder och Centrum. Den unika 60-talskaraktären tillvaratogs varsamt då centret 1989 genomgick en totalrenovering och uppgrad-ering till modern standard. Idag finns det cirka 150 butiker i Farsta centrum.

Kotorsytor återfinns i hela regionen men framför allt i Flemingsberg, Huddinge centrum, Haninge centum, Farsta, Älvsjö och Skärholmen.

Huddinge centrum är kommunens administrativa centrum och består av flerbostadshus kring ett affärs- och servicekomplex med pendeltågstation och bussterminal. Topphyrorna för kontor i Huddinge centrum ligger på 1 300 kr/kvm/år. Stora arbetsgivare i kommunen är IKEA, Spendrups, Siemens, Delicato, City Gross och Tamro.

Flemingsberg, som har både pendel- och fjärrtågstation, är utsett till ett av de storstadscentra som den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) vill utveckla. Inom en 20-årsperiod kan Flemingsberg komma att få 20 000 nya arbetsplatser och 5 000 nya bostäder. I dagsläget är flertalet verksamheter i Flemingsberg kopplade till Södertörns Högskola, Karolinska Institutet, KTH, Huddinge Universitetssjukhus samt Södertörns åklagarkammare och Södertörns Tingsrätt.

I Haninge domineras arbetsmarknad-en av kommunen, Försvarsmakten, Coca Cola, Busslink, Dagab och landstinget. A-läge för kontor i Haninge är Haninge Centrum nära pendeltågsstationen med topphyror på 1 250 kr/kvm/år. Köpcentrumet Haninge Centrum ligger nära pendeltågsstationen och omfattar 27 000 kvm. Det invigdes 1964 som ett utomhuscentrum men byggdes om under 1980-talet.

I Farsta är TeliaSonera sedan 1966 en stor arbetsgivare, tidigare Televerket. I Folksams tidigare filial vid Storforsplan sitter numera Farsta stadsdelsförvaltning, Jobbtorg Stockholm och Polisen. Generellt utgörs arbetsplatserna i Farsta av övervägande serviceföretag och ett stort frisk- och hälsovårdsutbud. I Larsboda finns dessutom en del industriföretag. I Söderort 2030 – Stockholms stads framtidsvision, utpekas Farsta som ett viktigt utvecklingsområde. Hyran för nyrenoverade kontorslokaler av hög standard i Farsta centrum ligger på 1 700 kr/kvm plus tillägg. Hyrorna för lokaler med äldre standard ligger någon hundralapp lägre.

Förutom Segeltorp utgör Länna i Huddinge och Jordbro i Haninge attraktiva industriområden intill Nynäsvägen (Riksväg 73) som går mellan Stockholm och Nynäshamn. I Länna finns förutom industri- och logistikverksamhet även ett betydande inslag av externhandel för sällanköpsvaror. I Jordbro företagspark finns huvudkontor och produktionsanläggning för Coca-Cola samt distributionslager för Dagab, Lagena, Osram och Åhléns. Även Handens industriområde i Haninge rankas som ett av de mer attraktiva.

Generellt kan man säga att lokalhyresmarknaden i Övriga Söder tampas med ganska stora vakanser, men att det har hänt mycket positivt på sistone. T ex har man i Farsta gjort tre nyuthyrningar i sommar och är på gång med ett par till. Vidare har Atrium Ljungberg i samverkan med Stockholms stad, Stockholm Business Region och Stockholms Nyföretagarcentrum nyligen startat en satsning kallad "hotspots.nu i Farsta" där ett antal nyföretagare och mindre företag sitter tillsammans i en så kallad shared space-lösning med tillgång till t ex WLAN, mötesrum och integrerad rådgivning/kompetensutveckling via Start-up Stockholm. Det huvudsakliga syftet med denna samverkan är att bidra till ökad tillväxt, nya arbetsplatser och ytterligare stadskvalitéer i Farsta.

Slutsats

De södra förorterna har historiskt uppvisat en mer stabil hyresutveckling för kontor jämfört med innerstaden. På kort sikt bedöms kontorshyrorna förbli stabila alternativt sjunka något, beroende på hur den rådande ekonomiska krisen utvecklar sig och hur stora konsekvenserna blir för Sverige och Stockholm. Avsaknaden av en flygplats söder om innerstaden försvårar för de södra förorterna att konkurrera med norr. Med hjälp av kraftfulla politiska initiativ finns dock stora möjligheter att minska klyftan mellan norr och söder. Exempel på sådana initiativ är Framtidsbild Flemingsberg 2030 och Vision Söderort 2030. Dessa initiativ tillsammans med Stockholms fortsatta tillväxt gör att vi ser positivt på framtiden för Övriga Söder.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter