Stärk varumärket med lokalen och undvik vanliga misstag

Hur kan man gå till väga för att stärka sitt varumärke med hjälp av sin nya lokal och vilka misstag är vanliga vid en företagsflytt? Det är årets två första frågor som Lokalguidens nya fastighetsägarpanel får besvara.

1. Vilka vanliga misstag ska man som företag undvika vid en flytt?

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

– För det första, underskatta inte det arbete en flytt medför. Många moment ska samordnas både inför, under och efter. De mest lyckade flyttarna är de där kunden har en intern flyttansvarig och där man tagit hjälp av företag som är experter på att projektleda flyttar. För det andra ska man tänka igenom förutsättningarna och kanske främst fundera över i vilken fas företaget befinner sig och var man tror sig vara om ett antal år. Är man till exempel i en expansionsfas kanske man från början ska välja en lokal som tillåter detta. Båda dessa faktorer kan initialt kännas som en kostnad men är ofta lönsamt.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing Newsec Asset Management

– Tidsnöd och dålig insikt i det egna företagets lokalbehov bidrar ofta till sämre möjligheter att hitta den ”rätta” lokalen. Ett vanligt misstag är att den grundläggande planeringen kommer in alltför sent i processen. Att ha koll på befintliga hyresförhållande, villkor för bankgaranti/hyresdeposition och tillträdestid är ofta avgörande frågor inför tecknande av nytt hyresavtal. För att uppnå ett effektivt lokalletande och möjlighet till snabba beslut bör det undvikas att ha alltför många personer inblandade i viktiga avgöranden.

Anne-Louise Carlsson, Uthyrare Stena Fastigheter

Porträtt4Anne-louise

Porträtt4Anne-louise

– Man har mycket att vinna på att tidigt ta fram en tidplan och inte underskatta mängden arbete som uppstår i en flyttprocess. Risken minskar att hamna i tidsnöd och personalen binds inte upp mer än nödvändigt. Ambitionen för de flesta företag är att flyttprocessen ska vara så effektiv som möjligt och då kan det underlätta att utse en projektledare som driver och följer upp planeringen. Detta kan hanteras internt eller med extern hjälp. Oavsett vad man bestämmer sig för rekommenderar jag en tydlig kommunikation till personalen så att arbetskapaciteten kan vara så hög som möjligt och att man blir driftsklar enligt tidplanen.

2. På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid byte av lokal?

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

– Läget är givetvis betydelsefullt men ännu viktigare hur lokalen ska utformas för att på bästa sätt stödja arbetssätt, affärsidé och det varumärke man har eller vill ha. Vissa verksamheter bör utforma och anpassa sin lokal efter de behov personalen har medan andra verksamheter bör ha kundernas bästa för ögonen. Ur det här perspektivet blir antal kvadratmetrar, skrivbord och planlösning underordnat. Här är ett bra tillfälle för hyresgästen att ha önskemål om färg- och materialval. Detta plus en genomtänkt möblering kan skapa en lokal med en mycket närvarande företagsidentitet.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

– Område och typ av fastighet förmedlar både ett intryck och påverkan på företag-ets varumärke. Vilket budskap vill företaget kommunicera? En fastighet, huvudentré samt egen entré signalerar ofta hur företaget vill uppfattas. I valet av lokal finns möjlighet att stärka sitt varumärke genom att etablera sig i rätt område och prägla lokalen med inredning och materialval som ligger i linje med företagets profil och varumärke.

Anne-Louise Carlsson, Uthyrare Stena Fastigheter

– Lokalens utformning, kvalité och läge kan utgöra viktiga byggstenar i verksamhetens varumärkesbyggande. För många är det viktigt att lokalen förutom att vara en fysisk arbetsplats även speglar verksamhetens värdeord och kultur vilket är starkt förknippat med varumärket. Genom rätt lokal har dessutom verksamheten en konkurrensfördel avseende att attrahera såväl kunder som arbetstagare. Har man personal som trivs och känner stolthet för arbetsplatsen och kunder som bjuds in i rätt miljöer så stärker detta varumärket.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter