Stärk varumärket med lokalen

Vilka vanliga misstag ska man som företag undvika vid en flytt?

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner:

– I samband med en flytt uppkommer många frågor, bland annat för att man kanske tänker igenom sina arbetsprocesser i verksamheten. Därför är det viktigt att vara ute i god tid och hantera frågorna som kommer upp på ett strukturerat vis. En bra idé kan vara att skapa en projektgrupp som leds av en, för lokalfrågor, beslutsmyndig person på företaget. Låt inte arbetet i projektgruppen fastna vid detaljfrågor, utan försök se hur man får en helhet som fungerar för verksamheten.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management:

– Tidsnöd och dålig insikt i det egna företagets lokalbehov bidrar ofta till sämre möjligheter att hitta den ”rätta” lokalen. Ett vanligt misstag är att den grundläggande planeringen kommer in alltför sent i processen. Att ha koll på befintliga hyresförhållanden, villkor för bankgaranti/hyresdeposition och tillträdestid är ofta avgörande frågor inför tecknande av nytt hyresavtal. För att uppnå ett effektivt lokalletande och möjlighet till snabba beslut bör det undvikas att ha alltför många personer inblandade i viktiga avgöranden.

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter:

– Missa inte chansen att utveckla nya beteenden! Ny lokal och nya möbler brukar inspirera medarbetarna i början, men utan nya arbetssätt blir kontoret snabbt en trist kuliss. Informera, inspirera, delegera och engagera medarbetarna i hur ni ska utforma och använda era kvadratmeter på bästa sätt. Ta hjälp av personal- och kommunikationsavdelningen med projektledningen.

På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid ett byte av lokal?

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner:

– Fastigheten man flyttar in i är en gratis reklampelare. Ofta kan man som hyresgäst, efter att ha frågat hyresvärden, ansöka om bygglov för att sätta upp en skylt med sitt företagsnamn på fasaden i det hus man förhyr lokalen. Många gånger har fastighetsägaren ett skyltprogram som föreskriver hur skyltning på fastigheten ska utformas, fråga fastighetsägaren om ett sådant finns. När man flyttar in i en lokal görs ofta en anpassning av den för den nya hyresgästen. Här är ett ypperligt tillfälle för hyresgästen att skjuta in önskemål om färg- och materialval på ytskikten. Detta tillsammans med en genomtänkt möblering kan skapa en lokal med en mycket närvarande företagsidentitet.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management:

– Område och typ av fastighet förmedlar både ett intryck och påverkan på företagets varumärke. Vilket budskap vill företaget kommunicera? En fastighet, huvudentré samt egen entré signalerar ofta hur företaget vill uppfattas. I valet av lokal finns möjlighet att stärka sitt varumärke genom att etablera sig i rätt område och prägla lokalen med inredning och materialval som ligger i linje med företagets profil och varumärke.

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter:

– En lokal som är funktionell, trivsam och erbjuder ett bra inneklimat är ett hygienkrav idag. För att stärka ert varumärke måste ni öka engagemanget och attraktion-en kring det ni erbjuder och hur det skapas. När jag kommer till organisationer som tydligt förmedlar vad de står för, helst redan i entrén, blir jag glad. Alla verksamheter är ”nördar” på något, oavsett om man utövar ett myndighetsuppdrag, ger ut en tidning eller säljer konsumentprodukter. Ta hjälp av en inredare. Utgå gärna från kundnyttan. Kanske kan ni förstärka känslor med fotokonst, kanske kan ni låta vissa materialval eller färgskalor bli ert varumärkes nya bästa vänner? Jag tror att alla vill jobba för och göra affärer med människor som brinner för sitt uppdrag.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter