Spektakulärt höghus i Umeå centrum

Det är i kvarteret Brage 7, nedanför Plaza och granne med Tullkammaren, som det är tänkt att den spektakulära byggnaden ska ligga. Byggnadsnämnden beslutade i juni att inleda planläggningen som är komplicerad utifrån många aspekter.

– Det är ett intressant projekt att gå vidare med eftersom det skulle innebära både parkeringar och bostäder i centrala stan, därför är det viktigt att vi utreder det här grundligt och i etapper. Det är ett komplicerat ärende, men vi är beredda att utreda möjligheterna för det, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Tanken är att huset, som är 52 meter högt och cirka 13 våningar, i huvudsak ska innehålla bostäder. I markplan ska det finnas plats för handel och kontor och under jord ett parkeringshus med cirka 100 platser.Tidigast våren 2017 beräknas detaljplanen vara klar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter