spara med modern belysning

Genom att byta ut belysningssystemen i offentliga lokaler finns stor besparingspotential i både pengar och energi. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning till moderna lösningar med frånvarostyrning och dagsljusstyrning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år.

Möjligheterna att minska elanvändningen genom utbyte av belysningssystem är mycket stora. I en riksomfattande studie som gjorts av Energimyndigheten framgår att den offentliga sektorn har mycket föråldrade belysningssystem, enligt Annie Stålberg, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Här finns stor besparingspotential i rena kronor. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år. Det motsvarar 1 029 förskollärare eller 38 miljoner skolluncher under ett år. Om liknande investeringar skulle göras i vårdlokaler skulle man spara 252 miljoner kronor. Dessa pengar skulle räcka till att bekosta 600 sjuksköterskor, 250 distriktsläkare eller 3 600 höftledsoperationer per år.

Byte av alla offentliga belysningssystem skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå regeringens klimatmål inför 2020.

– Dagens utbytestakt är låg – det tar minst 20 år innan hela besparingspotentialen har utnyttjats. Fler upphandlare behöver ställa krav för att minska kostnaderna och energianvändningen långsiktigt, säger Annie Stålberg.

Hjälp att ställa krav

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Tidigare i våras släppte de nya kriteriedokument för inomhusbelysning som kan användas för att ställa miljökrav vid upphandling av belysningsprodukter, -entreprenader och -planering. Kraven gäller ämnen i produkterna, energieffektivitet och livscykelkostnader. De följer de regleringar som finns, exempelvis ekodesign, men går längre än lagen.

Energibesparing i skolor

En stor del av energiförbrukningen i skolor går åt till belysning. Genom att byta ut gamla armaturer till moderna lösningar med frånvarostyrning och dagsljusstyrning går det att spara mellan 70 och 80 procent energi per år i klassrummen.

Det är ett arbete som Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, påbörjat. Sisab är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB och äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm.

Genom att exempelvis installera moderna armaturer med rörelse- och dagsljussensorer i några klassrum på Eiraskolan och Engelbrektskolan har Sisab kunnat spara cirka 70 procent av energiförbrukningen i genomsnitt.

Numera sätter Sisab därför alltid upp belysning med frånvaro- och dagsljusstyrning vid nybyggnation eller renovering. Frånvarostyrning med närvarogivare medför att belysningen släcks automatiskt efter en viss tid när ingen är i rummet, sedan kan det tändas eller släckas manuellt med tryckknappen. Dagsljusstyrningen gör att ljusstyrkan regleras med dagsljuset – är det mörkt ute lyser det starkare och vice versa.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter