Spaden i marken för Mall of Scandinavia

Stora volymer

Ytan man har att jobba med är 101 000 kvm. Anledningen till de stora volymerna är att man vill erbjuda ett väldigt brett, men också djupt sortiment av hyresgäster och utbud.

– Alla ska kunna hitta allt de söker när de kommer hit. Vi kommer ha ett stort restaurangkluster som vi kallar för vårt Dining-plaza. Det kommer bli nästan 10 000 kvm restauranger. Vi kommer också ha ett fint utbud av service och dagligvaruhandel kopplat till det på minst 10 000 kvm. Sedan kommer det också finnas allt man kan tänka sig inom t ex mode, inredning, teknik och sportartiklar.

– Vi ska erbjuda allt och i alla olika prislägen, säger Per Ronnevik.

nya etableringar

Tack vare att Unibail Rodamco är en europeisk aktör, aktiva i tolv länder och den ledande fastighetsägaren för kommersiella fastigheter med inriktning på köpcentrum, kommer utbudet bli en blandning mellan svenska aktörer och internationella aktörer som inte finns på den skandinaviska marknaden i dag. Företaget har ett brett nätverk av hyresgäster som om två år kan finna en plattform på den svenska marknaden i Mall of Scandinavia.

Många företag har speciella krav på lokalen de ska etablera sig i. Just skräddarsydda lösningar är något som lätt går att ordna eftersom man bygger helt nytt.

– Att våga ta in nya koncept är ingenting som vi är unika med, men vi ser det definitivt som en viktig faktor för att vara ledande i branschen, säger Per Ronnevik.

Byggkranarna - en del av staden

Just nu pågår stomarbetet och grundläggningsarbetet håller på att färdigställas. De första delarna av taket är på gång att läggas på och redskapen som används ekar mellan husväggarna i Solna.

Att gå från pendeltågsstationen till Mall of Scandinavia tar i dag ungefär sju minuter, men den smidigheten kommer att utvecklas när den nya pendeltågsstationen öppnas nu i höst. Då kommer man ta sig direkt från tåget till en gångbro som leder rakt till entrén.

De 101 000 kvm som hittills har nämnts i den här artikeln är den uthyrningsbara ytan, men golvytan är betydligt större än så - 300 000 kvm. Hälften av det är parkeringsytor. Parkeringen är placerad på de två nedersta våningarna och på ytterligare tre våningar ovanpå handelsytorna.

Det är optimalt ur ett kundflödesperspektiv då du lätt ska kunna komma in i centrumet, oavsett om du anländer med pendeltåg, buss, tunnelbana eller bil.

– Alla galleriagångar kommer vara optimalt matade med kunder, med ett jämnt flöde överallt, säger Per Ronnevik.

Vill göra rätt från början

En stor fördel Ronnevik ser är att det som utvecklas är något helt nytt. Egentligen har det inte byggts något nytt Köpcentrum i Stockholm på trettio år och de flesta befintliga köpcentrumen är byggda på 60- och 70-talet.

– Retail och shopping utvecklas hela tiden och det kommer nya moden och processer in i vår verksamhet som gör att kraven ändras. Nu har vi möjlighet att göra rätt från början, optimalt för i dag och i morgon.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter