Solna och Sundbyberg två växande kommuner

Mall of Scandinavia kommer att bli nordens största köpcentrum.</p><p>Bild: BAU Arkitekter

Mall of Scandinavia kommer att bli nordens största köpcentrum.

Bild: BAU Arkitekter

Kommunerna har utöver goda meriter från etablerade företag de senaste 20 åren haft en mycket stark befolkningsutveckling. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att Sundbyberg är den kommun som procentuellt fortsätter att växa mest i Sverige; två procent under förra årets första halvår.

Under första halvåret ökade invånarantalet med 789 personer, nästan två procent, som ledde till att man i maj 2012 passerade milstolpen 40 000 invånare. Den sista juni var invånarantalet 40 328 personer. Solna, som är snäppet större, hade under förra året 71 293 invånare.

En starkt bidragande faktor till att invånare och även många företag väljer Solna och Sundbyberg som bostadsort och arbetsplats är de goda kommunikationerna med tunnelbana, pendeltåg och ett omfattande busslinjenät.

Förlängningen av tvärbanan från Alvik genom Sundbyberg mot Solna station via Solna centrum blir färdig i år. Det kommer att öka attraktiviteten ytterligare i dessa områden.

Signalfabriken

Signalfabriken

Kontorsläget i sundbyberg

Sundbybergs kontorsområden består av ett flertal delområden. I centrala Sundbyberg finns kontorslokaler på båda sidor om Sundbybergs pendeltågsstation, längs med Sturegatan, Järnvägsgatan, Landvägen, Esplanaden och Allén.

Stora fastighetsägare är bland annat Diligentia, Vasakronan och Fabege. Kontorsbeståndet består av en blandning av stora byggnader från 1960-talet och framåt.

På senare år har en viss förtätning skett i centrala Sundbyberg med till exempel byggnationen av Svenska Kraftnäts huvudkontor och AMF:s fastigheter på Landsvägen. Signalfabriken är ett ny- och ombyggnadsprojekt där man förvandlar centrumkvarteret Plåten. Det är ett bostads- och handelsprojekt som efter färdigställandet kommer att omfatta 36 000 kvadratmeter handel, kontor, bibliotek och bostäder.

Fastighetsägaren Alecta skapar här en annorlunda lösning med butiksentréer vända inåt gården, man vill ta vara på den gamla industrikänslan och samtidigt tillföra något nytt och modernt. Projektet beräknas stå färdigt i höst. Längs med E18, som passerar rakt igenom Sundbyberg, ligger områdena Hallonbergen/Sundbypark och Rissne.

Solna i utveckling

Kontorsmarknaden i Solna består likt Sundbyberg av flera olika geografiska delmarknader som under årens lopp har utvecklats i takt med en ökad efterfrågan på moderna lokaler.

I dag bygger man mycket nytt i stadsdelen; främst inom området Arenastaden, men också på annat håll.

I slutet av förra året antog Solna kommunstyrelse detaljplanen som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2. I nästa skedde kommer Catena att inleda arbetet med att mer i detalj planera utbyggnaden som bland annat innebär 800 nya lägenheter och 50 000 kvm kommersiella ytor. Preliminär byggstart beräknas ske 2014.

Mall of scandinavia gör skillnad

I samband med att man bygger köpcentrumet Mall of Scandinavia, som kommer bli Skandinaviens största plats för shopping och underhållning, satsar man även på att utveckla området gällande bostäder och kollektivtrafik. Fler avgångar, nya busslinjer och en helt ny pendeltågsförbindelse gjorde i slutet av 2012 att resenärer i dag kan ta tåget från Arlanda till nya nationalarenan i Solna.

Gällande bostadsmarknaden leder utvecklingen av Arenastaden till nya bostadsbyggen. Ett projekt som förväntas bli väldigt attraktivt är bostäderna som byggs i och på taket av Mall of Scandinavia.

Utöver de 98 planerade lägenheterna har Stadsbyggnadsnämnden godkänt detaljplanen för 200 studentbostäder i Huvudsta. De nya husen ska ligga i anslutning till de befintliga studentbostäderna i området vid Armégatan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter