Solna och Sundbyberg - kommuner i utveckling

Både Solna och Sundbyberg växer i rasande fart. Och i takt med det utvecklas också kommunernas lokalmarknader, infrastruktur och serviceutbud. Nya stadsdelar växer fram, nya tunnelbanelinjer ska byggas ut och stora etableringar sker.

Kontorshuset Solna United, strax intill Solna station, får takterrass med så kallade pods, dvs separata glasade rum. Bild: Skanska

Kontorshuset Solna United, strax intill Solna station, får takterrass med så kallade pods, dvs separata glasade rum. Bild: Skanska

Gemensamt för de båda kommunerna Solna och Sundbyberg är att de växer så det knakar.

Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner med drygt 42 000 invånare. Prognoser visar att invånarantalet kommer att vara 67 595 år 2027. En stor bidragande orsak till inflyttningen är bostadsbyggandet i Stora Ursvik, ett projekt som storleksmässigt kan jämföras med Hammarby sjöstad.

Solna står inför många stora förändringar då antalet solnabor växer rekordartat varje år. För att möta, såväl nya som gamla, solnabors förväntningar och krav på sin stad utvecklas Solna snabbt. Utbudet ökar, befintliga stadsdelar rustas och inte mindre än sex nya stadsdelar byggs. Fram till år 2020 beräknas stadens befolkning öka från drygt 71 000 invånare till minst 90 000 invånare.

Näringslivet

I Solna råder en dynamisk marknad med cirka 8 500 företag och arbetsplatser i olika storlekar och branscher. Här finner man allt från stora multinationella företag till små start-up företag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Cirka 70 000 personer har sin sysselsättning här.

I Sundbyberg finns över 4 000 företag i diverse storlekar och branscher. De största arbetsgivarna inom kommunen är SEB, Sundbybergs stad, Ericsson och Busslink i Sverige AB.

Infrastruktursatsningar

En stark bidragande faktor till att så många, både företag och boende, väljer Solna och Sundbyberg är de goda kommunikationerna med tunnelbana, pendeltåg och ett omfattande busslinjenät.

I oktober 2013 invigdes tvärbanans nya sträckning mellan Alvik och Solna centrum. I slutet av 2015 kommer tvärbanan även vara på plats i Arenastaden.

Fram till hösten 2015 kommer arbetet med att bygga om Frösundaleden, för ökad framkomlighet, fortgå.

I år beslutades också om en ny tunn-elbanelinje mellan Odenplan, Hagastaden och Arenastaden. Byggstart planeras till 2016 och tågen beräknas rulla till Hagastad-

en 2020 och till Arenastaden 2022.

Aktuellt i Sundbyberg

I centrala Sundbyberg arbetar fastighetsägaren Wallenstam med ett stadsutvecklingsprojekt som innefattar renovering och utveckling av hela Nya Tuletorget samt byggnation av Tuletornen. Där tillskapas ca 4 200 kvm lokaler för kontor, butiker och restauranger.

Regeringen beslutade i början av april att järnvägen genom centrala Sundbyberg ska grävas ned. På sikt ska det kunna innebära mer bostäder, service och rörelse i de centrala delarna. Byggstart planeras 2019 och nedgrävningen beräknas vara färdig 2025.

Diligentia har länge planerat för utveckling av kontorsområdet Kabeln i centrala Sundbyberg. Efter beslutet med överdäckningen hoppas de kunna utveckla en attraktiv blandstad utmed spårområdet.

Aktuellt i Solna

Liksom i Sundbyberg består kontorsmarknaden i Solna av flera olika geografiska delmarknader som under årens lopp har utvecklats i takt med en ökad efterfrågan på moderna lokaler.

I de nya stadsdelarna Arenastaden och Hagastaden växer viktiga landmärken fram. I Arenastaden står Friends Arena klar. Arenastaden kommer även att husera Mall of Scandinavia, med 250 butiker samt restauranger och nöjen. I Hagastaden byggs ett nytt och toppmodernt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna.

Strax intill Solna station planerar Skanska att bygga ett nytt kontorshus. Byggnaden får namnet Solna United och rymmer en takterrass med så kallade pods – separata glasade rum som hyresgästerna kan inreda efter eget önskemål. Huset planeras få en total yta på 45 000 kvm och beräknas stå klart för inflytt hösten 2017.

Stora etableringar

Fabege har nyligen tecknat ett 15-årigt hyresavtal med TeliaSonera om att hyra hela Scandinavian Office Building i Arena-staden, Solna. Det vill säga i de kontorslokaler som kommer att byggas i anslutning till Mall of Scandinavia. Flytten beräknas till våren 2016 och berör alla TeliaSoneras medarbetare i Farsta och city.

Swedbanks huvudkontor med 2 500 arbetsplatser flyttar från Stockholm city till centrala Sundbyberg. Inflyttning i den 44 000 kvm stora byggnaden sker under våren.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter