Solna - dynamiskt, nära och vänligt

Solna har fått utmärkelsen Sveriges mest företagsvänliga kommun sju år i rad. Intresset för att etablera sig här är stort och under det senaste halvåret har flera stora företag meddelat att de väljer att flytta hit. Flertalet nya stadsdelar växer fram samtidigt som satsningarna på kommunikationerna är omfattande. Här finns gott om effektiva och nybyggda lokaler att forma efter ert företags behov.

Från eventet Start Up in Solna. Foto: Casper Hedberg

Från eventet Start Up in Solna. Foto: Casper Hedberg

Dynamiskt, nära och vänligt. Så brukar både befintliga och nytillkomna företagare sammanfattningsvis beskriva Solnas näringsliv, berättar Åsa Bergström, Solnas näringslivschef.

– De tycker att det händer mycket i Solna, att allt växer och utvecklas dynamiskt. De brukar också påtala närheten. Att det är nära för medarbetare att ta sig till kontoret och nära till kunder, innerstad och flygplats.

Det vänliga syftar på det klimat som idag råder i kommunen. Bland företagen i Solna finns en stor vilja att samverka och agera lokalt.

– Trots att man verkar i en storstads-region behöver man inte bli den anonyma företagaren utan man blir synlig och trevligt bemött av både grannföretagare och andra aktörer som på något sätt samverkar med näringslivet. Det har jag hört från väldigt många, konstaterar Åsa Bergström.

Åsa Bergström, Näringslivschef, Solna stad

Åsa Bergström, Näringslivschef, Solna stad

Stor företagsspridning

Solna är en relativt stor företagsplats med ungefär 9 000 unika företag.

– Många brukar beskriva Solna som en huvudkontorsplats – och det stämmer. Men lika mycket består Solna av entreprenörer och egenföretagare. Ungefär hälften av de 9 000 företagen är enmansbolag. Så spridningen av företag är stor – vi har både stora och små, utlandsägda och svenskägda.

Några exempel på stora företag med huvudkontor i Solna är Vattenfall, HP och ICA.

Huvuddelen av företagen är tjänsteföretag, exempelvis finns många IT-företag här. Men något som Åsa Bergström framhåller som speciellt för Solna är den stora mängden företag inom life science.

– Vissa företag vill vara nära unik kunskap, forskning och utveckling och har därför valt att etablera sig här på grund av närheten till Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset. Vi har också en väldigt spännande och växande besöksnäring och har sett många nyetableringar av hotell, restauranger och allting som har med upplevelser och besöksnäring att göra.

God infrastruktur

I Solna sitter man mitt i en storstadsregion, nära växande marknader och beslutsfattare. Utöver det erbjuder Solna en god infrastruktur.

– Det är inte för inte vi har fått utmärkelsen Sveriges mest företagsvänliga kommun sju år i rad. Det beror på att Solna erbjuder bra förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Vi har ett varierat utbud av effektiva lokaler, god kollektivtrafiks-

försörjning och det är enkelt att ta sig till flygplatser med mera från Solna.

Intresset att etablera sig i Solna är definitivt stort, menar Åsa Bergström och påtalar det senaste halvårets nyheter om att Johnson & Johnson har flyttat till Ulriksdal och att både TeliaSonera och SEB planerar att flytta till Arenastaden.

– Sen är ju inte Solna en solitär utan en del av en storstadsregion, det är vi fullt medvetna om. Samarbetet och relationerna med våra grannkommuner spelar stor roll för Solnas utveckling.

Nya lokaler lockar

I Solna har det under flera års tid satsats mycket på stora stadsutvecklingsprojekt. I de nya stadsdelarna Arenastaden, Hagastaden och Ulriksdal, som växer fram nu, blir det en blandning av kontor, bostäder och handel.

– Vi ser att för allt fler företag spelar lokalerna en viktig roll i affärsutvecklingen. I och med att Solna kan erbjuda nya lokaler kan företagen faktiskt vara med och forma sina lokaler så att de verkligen driver affärerna och fungerar som en magnet både för att locka talanger till företaget och behålla dem.

Solna har även många etablerade företagsområden som Solna Business Park, Hagalunds arbetsplatsområde, Frösunda, Solna strand och Solna centrum.

Omfattande satsningar

En stor satsning under de kommande åren är tunnelbanans utbyggnad från Odenplan till Arenastaden. I augusti invigdes tvärbanans dragning till Solna station och tankar på att den så småningom också ska fortsätta åt nordost finns.

– Det tror jag kan bli en viktig fråga för Solna och regionen framöver vad gäller infrastruktur. Jag ser också att Huvudstaleden i tunnel är ett väldigt viktigt projekt för att fortsätta utveckla Solna. Vi kommer också se en utveckling längs med Solnaväg-

en som kopplar samman Solna centrum och Hagastaden.

Så vi har en mängd stadsutvecklingsprojekt på gång men vi har även väldigt mycket i pipen framåt. Det får mig att tro att vi även i framtiden kommer kunna erbjuda väldigt attraktiva lägen och effektiva lokaler tillsammans med fastighetsägarna i Solna. Och om tio år kommer Solna vara en naturlig del av innerstaden, konstaterar Åsa Bergström avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter