Sollentuna värnar om sina företag

Sollentuna är en kommun med ett fördelaktigt geografiskt läge, bra kommunikationer och utmärkelsen Stockholms läns bästa företagsklimat. Småföretagen och tjänstesektorn dominerar näringslivet och kommunen arbetar aktivt med företagen för att skapa tillväxt och utveckling.

Bild: Sollentuna kommun

Bild: Sollentuna kommun

Sollentuna, som ligger strax norr om Stockholm, domineras av små och medelstora företag.

– Vi har även ett antal större arbetsgivare, både privata och offentliga, men Sollentunas näringsliv profileras av små- och medelstora företag, konstaterar Anna Hamberg, näringslivschef i Sollentuna. Många är enmansföretagare med inriktningen tjänsteföretag.

De tre största privata arbetsgivarna i Sollentuna kommun är TDC Sverige AB, Upplands Motor AB och Inspira Förskolor & Skolor AB.

Sollentuna är en kommun som bryr sig om sina företag och lägger som organisation mycket energi på service och tillgänglighet, menar Anna Hamberg.

– Då vi är nummer två i landet och nummer ett i Stockholms län på Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimat bland kommuner är det min förhoppning att det är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning med vårt näringslivsarbete.

Anna Hamberg, Näringslivschef, Sollentuna kommun

Anna Hamberg, Näringslivschef, Sollentuna kommun

Bra geografiskt läge

Enligt Anna Hamberg finns det många goda skäl att välja Sollentuna som etableringsort.

– Vi är en kommun med hög ambition för näringslivsarbetet, till 2015 ska vi ha landets bästa företagsklimat och bli nummer ett på Svenskt Näringslivs ranking. Att vi har tydliga och högt satta mål innebär att vi prioriterar att arbeta för ett ännu bättre företagsklimat.

Det fördelaktiga geografiska läget med närheten till både Arlanda och Stockholm city är ytterligare en viktig aspekt liksom de goda kommunikationerna.

– Infrastrukturen är mycket bra med fem pendeltågstationer, bra bussnät och inom ett par år även Tvärbanan som dras via Kista och till ändhållplatsen Helenelund i Sollentuna. Med pendeltågen kan man ta sig till både Arlanda och Uppsala. Dessutom kan man snabbt ta sig ut på E4 och E18.

Intresset för att flytta sin verksamhet till Sollentuna är stort bland alla typer av företag och branscher, berättar Anna Hamberg.

– Vi märker också att många företag som redan finns i kommunen vill expandera. Då företagen går bra uppstår intresse för att flytta till större lokaler alternativt köpa mark att bygga på.

Mixade företagsområden

Kommunens företagsområden har i många avseenden blandade verksamheter och lokaltyper. Dock finns det vissa områden som har en viss profil, exempelvis den del av Häggvik som rymmer Häggviks Handelsplats.

– Utmaningen i vår kommun är att vi har begränsat med mark som är tillgänglig för företag att köpa och bygga nytt på, samtidigt som vi givetvis vill ha hit fler företag för etablering. Det är en utmaning vi lever med varje dag och försöker balansera.

Stora projekt på gång

Förutom nya dragningen av Tvärbanan med slutstation i Helenelund framhåller Anna Hamberg att kommunen arbetar för att det ska bli ytterligare en uppgång på pendeltågstationen i Häggvik, så att det blir en uppgång i norr och en i söder. Vid Häggvik kommer även Förbifart Stockholm. Häggvik är en komplex trafikplats där Förbifart Stockholm ansluter både till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Förbifart Stockholm utgör huvudvägen genom trafikplatsen. Genom Förbifart Stockholm nås en snabb och smidig förbindelse med de södra länsdelarna. Från Häggvik till Kungens kurva tar en bilresa i tillåtna 90 km/tim lite drygt en kvart.

I nordöstra Sollentuna har arbetena startat för att bygga Väsjön med ca 2 800 nya bostäder nära både friluftsområden och staden. I bottenplan på de nya bostäderna skapas kommersiella lokaler i form av affärer, restauranger och andra typer av service till de boende. I norra delen av Väsjön, nära påfarten till Norrorts-leden, byggs även nya Norrsätra verksamhetsområde där företag och lättare industri får möjlighet till etablering.

– Väsjön är ett av Storstockholms största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå under många år. Första detaljplanerna i Väsjön har vunnit laga kraft och byggnation av ledningar och gator påbörjas under 2015. Inflytt beräknas ske kontinuerligt från 2016-2017 och framåt.

Att kommunen fortsätter satsa på utveckling av både områden och infrastruktur hoppas Anna Hamberg bidrar till att företag även i framtiden upplever Sollentuna som en bra kommun för etablering.

– Om tio år tror jag att vi fortfarande har en topplacering bland Sveriges kommuner avseende företagsklimat. Och att vi är en fortsatt attraktiv kommun för våra befintliga företag och för de som vill flytta till kommunen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter