Sollentuna i ett strategiskt läge

Suzanne Nobel, uthyrare på Kungsleden, är övertygad om att Sollentuna kommer bli ännu mer attraktivt för företagare inom de närmsta tio åren. Här berättar hon bland annat om Kungsledens nyförvärvade fastighet i Sollentuna och hur hon tror att hyresnivåerna kommer att utvecklas framöver.

Kungsledens nyförvärvade fastighet på Esbogatan 2 i Sollentuna.

Kungsledens nyförvärvade fastighet på Esbogatan 2 i Sollentuna.

Hur skulle du beskriva dagens Sollentuna?

– Sollentuna består av en mängd olika delområden om man ser på det ur ett kommersiellt perspektiv med kontors- och lagerytor i allt från Edsviken, Edsberg, Sollentuna Centrum och upp mot södra Infra City. Dessutom har kommunen en hög tillgänglighet med bil och spårbunden trafik samt ett strategiskt läge nära Stockholm och Arlanda.

Suzanne Nobel, Uthyrare, Kungsleden

Suzanne Nobel, Uthyrare, Kungsleden

Hur tror du att man som hyresgäst kommer uppfatta Sollentuna som etableringsort om tio år?

– Jag tror absolut att det kommer att utvecklas ytterligare i takt med att vakanserna minskar i områden som ligger närmare centrala Stockholm. Därmed kommer en hyresökning följa vilket gör att Sollentunas redan höga attraktionskraft för företagare lär öka.

Hur skulle du beskriva hyresnivåerna och dess utveckling i området?

– Det är inte lätt att ge en enhetlig bild här. Naturligtvis har de områden som ligger med skyltläge ut mot E4:an en stor potential. Stockholm växer hela tiden och Sollentuna kommer att bli lika attraktivt som vi ser att Kista har blivit idag. I de centrala delarna av Sollentuna har vi hyresnivåer på 1 600-2 000 kr/kvm/år och i ytterområdena kan man hitta hyror på runt 1 100 kr/kvm/år.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Sollentuna?

– Vi har precis förvärvat en fastighet, Terminalen 2, som ligger i ett mycket attraktivt läge i Sollentuna, på Esbogatan 2. Den är fullt uthyrd och är ett perfekt komplement till vårt befintliga kluster i Kista.

Vi har även en liten pärla invid Edsviken där vi har en liten vakans. Men många lokala aktörer gillar det läget, så det kommer att utvecklas mycket bra.

Varför ska man etablera sig just i Sollentuna?

– Sollentuna har ett utmärkt kommunikativt läge i Stockholmsområdet med E4:an och Norrortsleden som förbinder kommunen i alla väderstreck, samt pendeltåg och inte minst Arlanda flygplats på 15 minuters bilavstånd. Även närheten till bra handelsområden, såsom Sollentuna Centrum, Stinsen, Kista Centrum och Infra City, är en fördel. Det faktum att man har en bra blandning av kontorsverksamheter och bostäder är även det attraktivt vid etablering av en ny verksamhet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter