SOLAVSKÄRMNING SPARAR BÅDE ENERGI OCH PENGAR

Rätt installerad solavskärmningslösning ger många positiva effekter och är en viktig energibesparande åtgärd. Vi pratar sänkta driftskostnader, nöjda hyresgäster och en gladare moder jord. Anders Hall, Svenska Solskyddsförbundet, Europeiska Solavskärmningsförbundet och Somfy Nordic AB, pratar om Sveriges nya basindustri och om samverkan mellan de branscher som kan ta ett stort ansvar för energibesparing i byggnader framöver. De flesta som tänker solskydd tänker säkerligen på traditionella markiser, persienner eller rullgardiner och att de ska finnas för att vi inte ska få solen i ögonen. Men vissa av solens positiva effekter är faktiskt rent av livsnödvändiga och dagens populära arkitektur, med stora glasytor, är inte bara en utseendemässig estetisk trend. Den visar också på att man börjat inse att vi människor mår och arbetar bättre om vi har mycket dagsljus och ögonkontakt med världen utanför. Samtidigt blir det allt viktigare med bra solavskärmning om inte god hälsa ska fås på bekostnad av övertemperaturer med ökad energiförbrukning som följd. Anders Hall vill lansera ett nytt begrepp och en ny syn på våra solavskärmningar och istället tala om fasadens energifilter, med tanke på energi både i form av värme och ljus. - Styr vi solavskärmningen på ett intelligent sätt under året så kan vi skapa betydande energibesparingar för fastigheten och samtidigt ge människorna i huset en behaglig och hälsosammare arbetsmiljö. Samverkan mellan branscher De senaste tre-fyra åren har han sett en fantastisk utveckling inom området, även om det är en bit kvar. - Visst kände många av oss för flera år sedan till att de här produkterna kunde erbjuda någon form av positiva effekter inom energi, men framför allt har historiskt fokus handlat mest om allmän komfort och ljusreglering. Få av oss hade en aning om produkternas stora potential i det energiklimat som nu råder eller det stora intresse för branschens lösningar som nu visar sig, både från konsulter och andra branschgrenar som belysning, glas, värme, kyla osv. Anders talar sig varm för och tror att det krävs en tidig samverkan mellan olika specialister och att förarbetet då kan synkroniseras av arkitekten i samråd med beställaren. - Det krävs en attitydförändring och en samverkan mellan olika branscher. Specialisten på solskydd kan informera om vilka krav som bör uppfyllas för installationen som t ex förstärkningspunkter för infästning, var motorer kommer att placeras med tanke på el, vilka givare som bör användas och var dessa ska placeras för att fungera optimalt. Ansvariga för glas och fasad kan förbereda för infästningar och utrymme för elkablage. Elkonsulten kan optimera all kabeldragning. VVS konsulten tar med solavskärmningen i klimatkalkylen och kan minimera användandet av komfortkyla. Målet måste vara att alla inblandade entreprenörer och leverantörer i ett projekt utses och samlas i ett tidigt stadium för att diskutera hur man löser olika frågor kring anslutningar mellan olika ansvarsområden. Ett holistiskt synsätt behövs för att kunna se och utnyttja leverantörernas fulla potential och samtidigt bli mer trovärdiga för landets alla fastighetsägare. Under Energitinget i Stockholm nyligen togs initiativet att formalisera en ny plattform för just detta nya sätt att tänka och agera. Samarbetsorganet består av medlemmar från en rad olika branschförbund samt ett antal företag från vitt skilda branscher, alla med ambitionen att verka för samarbete i framtiden. - Vår slogan "Energieffektivisering – Sveriges nya basindustri", ligger helt rätt i tiden. Och varför inte lägga till Sveriges nya exportindustri? Vi har både kunskapen och tekniken för att kunna ta en ledande ställning internationellt. Medan våra politiker envisas med att fokusera på bidragsfinansierade åtgärder för en energieffektivisering vill vi visa att det finns mängder av bra och mycket lönsamma lösningar som kan genomföras helt utan subventioner. En energibesparande åtgärd att räkna med I dag förbrukar EU 40 procent av sin primärenergi i just byggnader, om man ser till hela byggprocessen, och det är mer än vad alla transporter står för. Många byggnader är dessutom väldigt energiineffektiva så att EU har tagit starkt sikte på just energieffektivisering, tycker inte Anders är så konstigt. - Nu kommer även skärpning av EUs byggnadsdirektiv där de pratar om att "metoden för beräkningar ska inkludera även andra faktorer som spelar en allt viktigare roll för energieffektivitet såsom passiv värme och kyla, solskydd, adekvat naturligt ljus… " Solskydd är redan betecknad som en passiv lösning eftersom den tillvaratar den naturliga värmen, det naturliga ljuset och via smart belysning förhindrar man att oönskad värme kommer in med ökat kylbehov som följd. Solavskärmning är absolut en energieffektiv åtgärd där det går att spara mycket pengar, det är så att säga solklart. Under förutsättning att projektering och upphandling genomförs på ett väl genomtänkt sätt. Nu måste rätt information ut och sedan måste allt göras på rätt sätt. Anders möter regelbundet fastighetsägare som uttrycker dåliga erfarenheter av solavskärmning, mest i form av servicekostnader. Något som alltid kommer av bristande information och att man valt den billigaste lösningen. Därför pågår nu arbetet på bred front att ta fram vägledande information för konsulter, inköpare och fastighetsägare. 30 procent lägre kostnader På önskelistan står ett tydligare regelverk med både morot och piska. - Jorden bryr sig inte om att det är dåliga tider och här har fastighetsägarna ett stort ansvar, menar Anders. Wihlborgs Fastigheter är exempelvis ett av de bolag som tar detta på allvar och som tar ett stort ansvar nere på Dockan i Malmö och satsar på solskyddslösningar i alla sina nya hus där. De kombinerar bl a solskyddslösningar med en speciell ventilationslösning som slår av när det inte är folk i rummet. På det sättet har driftskostnaderna för kyla sänkts betydligt och man har fått hyresgäster som är väldigt nöjda med sin innemiljö, något som borde vara en viktig parameter för alla fastighetsägare. På kylsidan kan man med hjälp av rätt solavskärmning skära ner kostnader med uppemot 30 procent. Sätter du solavskärmning på huset får du inte in någon värme och då behöver du inte kyla. Enkel matematik. - Men det ska vara eldrivna lösningar, förklarar Anders. Det är ingen idé att räkna hem på manuella solskydd. De ger avsevärt sämre förutsättningar för energibesparing eftersom det är praktiskt taget omöjligt att göra beräkningar baserade på mänskligt beteende av hur solskydden styrs. Dessutom ökar risken betydligt för skador p g a vind eller snö, vid utvändiga solskydd, och man förlorar möjligheten att hålla enhetligt utseende på fasaden. RÅD Skriv ner alla krav och önskade mål ni har med solavskärmningen. Beskriva i korta, tydliga punkter. Kontakta Stadsbyggnadskontoret för att undersöka om det finns behov för ett formellt bygglov. Gör en ordentlig inventering av gällande förutsättningar och sammanställ t ex fasad- och planritningar, tomtritning som visar fastighetens omgivning och geografiska placering, elritningar, beskrivning av redan installerade styrsystem, underlag på eventuella kyl- och ventilationssystem. Fastställ vem som har projektansvaret. Lägg fast en tidplan. Bestäm exakt vad projektet ska omfatta, vilka delar av fastigheten som berörs. Vilka krav ställs i utförandet? Välj entreprenadform för projektet. LCC är en förkortning av Life Cycle Cost och är en beräkning man bör göra för att få en tydligare bild av anläggningens totala kostnad under hela dess uppskattade livslängd. Köpa billigt idag blir oftast dyrt på sikt. Informera personal och hyresgäster som ska arbeta i huset, annars finns det risk för klagomål.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter