Smartare affärer?

Outsourcing betyder att man låter ett externt bolag sköta en eller flera delar av den egna verksamheten. På det sättet kan man fokusera på sin kärnverksamhet. Outsourcing kan spara både pengar, tid och, i bästa fall, en hel del bekymmer. FLEXIBILITET Dagens globala värld ställer krav på att företagen snabbt kan anpassa sig efter konjunkturer och hur affärerna går. Med outsourcning kan storleken på it-behovet anpassas efter affärsbehoven på ett smidigt sätt. DELA PÅ TEKNIKKOSTNADER Eftersom outsourcingavdelningen jobbar mer industriellt än en vanlig it-avdelning kan man vinna stordriftsfördelar. Kunden kan helt enkelt dela teknik med andra och därmed sänka sina kostnader. Outsourcingföretag har också möjlighet att mäta och utveckla nya arbetssätt för att vara så effektiva som möjligt. FÖLJA FLOCKEN Om konkurrenterna outsourcar sin it måste det ju finnas något vettigt med att göra det, eller hur? Flockmentaliteten bland konkurrerande företag är stark men farlig, enligt Gianluca Tramacere på Gartner. En ogenomtänkt strategi slutar ofta med ett misslyckande. SNABBHET Nya tjänster måste kunna utvecklas snabbt. I till exempel finansbranschen är nya banklösningar ett viktigt sätt att konkurrera om kunderna. Outsourcingkonsulter har ofta större resurser och kan sätta in extra personal, hårdvara och infrastruktur vid leveranser av nya lösningar. SAMMANSLAGNINGAR OCH UPPKÖP Vid sammanslagningar av företag uppstår ofta ett behov av att integrera olika system. Om ledningen befarar problem i den processen är outsourcing ett enkelt sätt att driva igenom integrationen. SPETSKOMPETENS Stora outsourcingföretag har ofta större möjlighet att erbjuda specialister inom olika områden än en vanlig it-avdelning. Specialisterna kan i många fall lockas av att få jobba med nya typer av kunder och projekt inom sina specifika kunskapsområden. FRIGÖRA KAPITAL Outsourcing innebär minskade investeringar hos kunden – om de själva ser till att avveckla stora delar av den egna it-organisationen. Genom att minska antalet kostsamma investeringar kan ledningen visa upp bättre nyckeltal. MISSNÖJE MED IT-AVDELNINGEN Om it-avdelningen inte stödjer affärerna tillräckligt är outsourcing ofta ett alternativ för att förbättra möjligheterna till smartare affärer. Källa: Computer Sweden

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter