Slåss om investeringarna på Mipim 2016

Mipim i Cannes är världens största mässa för planerare, investerare och andra aktörer inom stadsutveckling. Mässan ägde i år rum den 15-18 mars och samlade som vanligt de största aktörerna i Europa plus städer och regioner med syfte att locka till sig investeringar och företagsetableringar. Och givetvis var även Sverige representerat på flera sätt.

Bild: mipim.com

Bild: mipim.com

1 biljon dollar letar fastighetsinvesteringar under 2016. Den slutsatsen drog CBRE i sin undersökning av investerarnas intentioner för 2016 som presenterades under årets mässa. Den globala ekonomin oroar investerarna mest, trots detta avser de flesta att öka sina investeringar. När CBRE listar investerarnas favoritstäder ligger som väntat bl a London, Madrid, Paris och Berlin i topp. Under finanskrisen klätt-rade Nordens städer, inte minst Stockholm, uppåt i listorna tack vare stabila ekonomiska förutsättningar. Nu börjar dock återhämtningen synas i fler länder och investerarnas fokus breddas. Och givetvis vill Sverige ha en bit av investeringskakan, inte minst våra tre storstadsregioner.

Välbesökt Göteborgsmonter

I år representerades Göteborgsregionen av tre kommunala bolag och 23 privata bolag som var på plats under mässan. Göteborgs Stad ville givetvis, tillsammans med de fastighetsföretag som verkar i regionen, sprida ryktet om allt som ska planeras och byggas i staden framöver. Och under den första dagen var Göteborgs monter en av de mest välbesökta. Här visades film på satsningarna i Frihamnen, kring Backaplan, Centralenområdet och Södra älvstranden, som bara är några av de områden som kommer att utvecklas under de kommande decennierna. Så satsningen på en ny monter, budskapet om hur stora byggplaner som finns i Göteborgsregionen och konsekvent kommunikation och öppenhet gav god utdelning med stor internationell uppmärksamhet.

Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg, projektledde årets satsning:

– Intresset var otroligt stort! Älvstaden är en stor metkrok, det märks tydligt. År av visioner har nu förvandlats till konkreta markanvisningar och Göteborg är en av få städer i hela Europa som bygger så stadsnära, dessutom till relativt låg risk. Projektet är helt unikt.

För första gången anordnade också staden seminarier på plats. Ett av dessa var ”Urban Planning in the Perspective of ElectriCity”, som anordnades av Green Gothenburg. Fokus låg på hur elbussarna öppnar upp för nya möjligheter för stadsplanering.

Malmö och Köpenhamn

För nittonde året i rad deltog Malmö stad och Köpenhamn tillsammans med näringslivet med en gemensam monter på Mipim. I år fokuserade montern på affärsmöjligheter och lyfte fram de unika förutsättningar som finns i Sverige och Danmark tillsammans.

– Malmö-Köpenhamn är motorn i Skandinaviens hetaste region för investerare. Vi ser en stark trend med ökande antal huvudkontor som etablerar sig här med rekordmånga nya arbetstillfällen som följd. För fortsatt grön tillväxt ska regionen vara en internationell förebild inom klimatanpassning, förnybar energi och hållbar stadsutveckling, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö i en kommentar.

Tillsammans med Köpenhamns borgmästare, Frank Jensen, invigde hon Greater Copenhagen Malmö region-montern, 200 kvadratmeter stor, där alltså ett stort antal samarbetspartners från näringslivet visade upp regionens styrkor och potentialer.

Stockholm en bra affär

Stockholmsregionen deltog för 23:e året i rad på Mipim. Investeringspotentialen på 95 miljarder euro till 2025 var Stockholmsregionens huvudbudskap.

– Det är viktigt att vi visar upp regionens konkurrenskraft på Mipim för att attrahera investeringar. Om regionen ska växa i den takt det finns potential för är Mipim ett av de bästa tillfällena under året att träffa både svenska och internationella aktörer, säger Olle Zetterberg, VD på Stockholm Business Region i ett pressmeddelande.

Under Mipim-veckan arrangerade Stockholms stad bl a ett seminarium riktat till utländska investerare, med syfte att dra kapital till huvudstaden. Till sin hjälp hade man en rad utländska aktörer som berättade om varför de satsar i Stockholm. BNP Paribas var en av dem. Barbara Knoflach, global head of investment management på BNP Paribas Real Estate, konstaterade att de internation-ella investerarna har varit försiktiga med att återvända till Sverige efter 2008.

– Stockholm är en liten och extremt konkurrensutsatt marknad.

Ändå trodde hon att det är en bra affär att investera i regionen de kommande två åren och framförallt i ytterområden som exempelvis Solna och Sundbyberg, där priserna är lägre.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter