Skydda dig mot brand

Vet du vad du ska göra om det börjar brinna i fastigheten där du jobbar? Finns det ett brandlarm? Vet du att det ska gå igenom både månads- och kvartalskontroller? Vet du att det i snitt tar fyra minuter för ett rum att bli övertänt?

Tyvärr vet alldeles för få svaren på de här frågorna och många fler som rör brandskyddsarbete i fastigheter och på arbetsplatser.

De flesta vet inte ens om att sedan 2004 är alla skyldiga, enligt lagen om skydd om olyckor, att arbeta systematiskt med sitt brandskydd, oavsett storlek på verksamhet. Lagen lägger stort ansvar på samverkan mellan näringsidkare och fastighetsägare. Du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme. Ansvaret innebär att det är du som ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Du som företagare väljer själv tillvägagångssätt och kan enkelt göra detta själv eller ta hjälp av konsulter eller andra experter där man känner sig osäker.

Omedvetna om lagen

Göran Lantz, certifierad brandskyddsledare på en av Sveriges största fastighetsförvaltare, ISS, jobbar hårt på att få fastighetsägare och hyresgäster att inse vikten av systematiskt brandskyddsarbete.

- Det är långt ifrån alla som ens vet om att lagen finns, menar han. Många tror att det är Räddningstjänsten som ska komma ut och berätta vad man ska göra, men de är bara en tillsynsmyndighet i dag.

Lysrör vanligaste brandorsaken

Farorna finns där. Både på ett kontor, i en butik eller i en industrilokal.

- Det kan handla om fläktar som går varma och som till slut fattar eld. Verksamheter kan ha för många brandfarliga produkter utan tillstånd och folk slänger trasor som självantänder. Många fastighetsägare slarvar också med brandtätningar. Har du en brandcell i huset och elektrikern är där och sätter nya ledningar och inte brandtätar efter sig, ja då är den brandcellen helt obrukbar. Värmeljus som många har på toaletter eller andra ställen utan uppsikt är också en brandfara. Men det är faktiskt något så vanligt som blinkande lysrör som är en av de största orsakerna till brand i Sverige, berättar Göran. Lysrör som står och blinkar och som ingen orkar byta och som till slut bara är tända allra längst ut där glimtändarna oftast sitter. När det blir så fruktansvärt varmt smälter glimtändarna som är i plast och så droppar det ner på papper eller tyg och sedan är det kört. Och det går fort, på bara fyra minuter är ett rum övertänt.

Kontroller ett måste

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär bl a att man gör en inventering av fastigheten och sätter in åtgärder som behövs just där och kontrollerar så att allting fungerar. Därefter ska en revision ske en gång om året. Däremellan är det fastighetsägarens ansvar, respektive hyresgästernas ansvar i sin egen lokal, att kontinuerligt kontrollera så att all utrustning och alla rutiner faktiskt fungerar. Något som det slarvas mycket med.

- Om man nu överhuvudtaget köper en brandsläckare kan det hända att man sätter den på fel plats, konstaterar Göran. En kolsyresläckare fungerar t ex inte där du bara har trä. Dessutom ska en brandsläckare servas en gång om året och laddas om vart tionde år. Likadant är det med sprinklers som ska testas regelbundet och när det gäller brandlarm är det lagkrav på månadskontroller plus kvartalsprov och varje år ska det ske en revision. Att många slarvar med detta handlar tyvärr ofta om pengar. Gör man inte de här kontrollerna tycker fastighetsägare och företag att de sparar pengar. Jag brukar vända på det och säga att om de inte gör de här åtgärderna kommer de att förlora pengar i längden. Ett fungerande SBA-arbete innebär sparade pengar på sikt.

Skärpning i lagen behövs

Men många är de som alltså inte har ett brandskydd alls. Som inte ens har någon brandsläckare, som inte har någon rutin för hur de ska ta sig ut eller var de ska samlas om det börjar brinna i fastigheten, som inte har någon brandskyddsorganisation och ingen dokumentation på hur deras brandskydd ser ut. En dokumentation som inte behöver vara speciellt avancerad, men som är oerhört viktig. Finns det inget systematiskt brandskyddsarbete om Brandskyddsföreningen kommer ut för en inspektion så kan det utdömas vite. Och det är just en skärpning i lagen och kännbara följder som måste till om man ska se en förbättring.

- Men tyvärr handlar det om pengar här också, menar Göran. Räddningstjänsten har inte de resurserna som behövs, de hinner inte ut till alla fastigheter för att kontrollera. Det finns dock fastighetsägare och förvaltare som agerar fördömligt, men oftast är det de som är utländskt ägda eftersom kraven är mycket skarpare utomlands, t ex i USA och Tyskland. I deras hus får det inte finnas några brister, alla lagkrav ska vara uppfyllda. Något som borde vara en självklarhet även för de svenska fastighetsägarna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter