Skillnader och fördelar

Tribona är en av de svenska aktörer som tagit klivet in på den danska marknaden. Året innan Lehman-kraschen lyckades bolaget göra en bra affär och köpte en fastighet i Bröndby. Och nu siktar man på att köpa mer, på en marknad där både skillnader och fördelar spelar stor roll. 

IMG_0220

IMG_0220

Även fördelar

Men visst finns det även fördelar i skillnaderna mellan den svenska och danska marknaden.

- En av fördelarna är att i Danmark kan vi som fastighetsägare hyra ut varenda kvadratmeter. Även om man delar upp en anläggning på olika tagare, som vi gör i vårt hus i Bröndby, innebär det att den procentandel de hyr av den totala fastigheten, lika stor andel betalar de för gemensamhets-ytor, trapphus, korridorer m m. Så funkar det inte i Sverige.

När det gäller driften gör man en driftsbudget redan i kontraktet.

- Hyresvärden spaltar upp alla poster som abonnemang, försäkringar, el, snöskottning, värme med mera och gör en budget som är så lik den faktiska som möjligt. Sedan står hyresvärden för alla poster men kostnaderna debiteras hyresgästen. I Sverige har vi en krysslista på vad som ingår, vem som har vilket ansvar, men i Danmark kan alltså alla poster läggas på hyresgästen.

Allting är en tolkningsfråga, anser Christian Berglund.

- Man ska vara medveten om skillnaderna om man vill satsa här.

Fler affärer

Den danska marknaden har upplevt en mycket djupare kris än den svenska, menar Christian Berglund, men han tror på en förändring.

- Uthyrningsmässigt har vi just nu många förfrågningar, men tittar man på fastighetsaffärer är det fortfarande ett mindre antal danska bolag som gör affärer.

Men Tribona vill satsa vidare och komplettera sitt danska bestånd.

- Vi ska gå från dagens 6 miljarder till 10-12 miljarder, det innefattar även fler köp i Danmark. Vi är ute och tittar just nu och är intresserade av att både köpa och bygga nytt. Det är först på senare tid som det skapats renodlade logistikområden och runt Köpenhamn finns det inte mycket mark kvar. Ska man bygga nytt inom lager och logistik får man nog titta en bit utanför, exempelvis mot Köge, konstaterar Christian Berglund avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter