Skapar nytt stadsrum i bortglömd del av city

Mitt i city, i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg, finns fem hus, fyra gator och två torg. Detta anonyma och ibland otrygga kvarter förvandlar AMF Fastigheter nu under namnet Urban Escape Stockholm till ett nytt stadsrum, fyllt med innovation, kunskap och kreativitet.

Regeringsgatan och Jakobsgatan, en del av det område som innefattas i Urban Escape Stockholm. Bild: Reflex Arkitekter

Regeringsgatan och Jakobsgatan, en del av det område som innefattas i Urban Escape Stockholm. Bild: Reflex Arkitekter

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Detta ställer krav på stadens fastighetsägare att tänka nytt och långsiktigt, menar AMF Fastigheter.

– Stockholm behöver hela tiden utvecklas. Med Urban Escape Stockholm skapar vi en levande plats som stimulerar tillväxt, säger Karolin Forsling, chef för stadsutveckling och marknad. Urban Escape Stockholm blir en smältdegel fylld med flexibla kontorsplatser, innovationsmiljöer, hotell, restauranger samt torg- och takmiljöer med 360 graders vy över staden. Vi utvecklar ett stadsrum där både stockholmare och internationella besökare kan arbeta, inspireras och umgås.

Att Stockholm växer utmanar också fastighetsägare att tänka långsiktigt på vad företagen behöver för att behålla och utveckla talangfulla medarbetare, menar Karolin Forsling.

– Vi vill skapa en miljö där både start-ups och etablerade företag kan stimuleras och samverka, och där nya svenska innovationer kan nå marknaden.

62 000 kvm moderna kontor

I och med utvecklingen av Urban Escape Stockholm utökas den befintliga fastighets-arean från befintliga 95 000 kvm till cirka 130 000 kvm. Det aktuella området kommer omfatta 62 000 kvm moderna och flexibla kontor, 29 000 kvm hotell och konferens samt 38 000 kvm handel- och restaurangytor.

Urban Escape Stockholm är ett samarbetsprojekt där till exempel utvecklingen av Brunkebergstorg sker tillsammans med Stockholms stad och Stena Fastigheter. Utvecklingen av Regeringsgatan genomförs i samarbete med fastighetsbolagen Vasakronan, Pembroke och Hufvudstaden samt Stockholms Stad.

Karolin Forsling: Chef stadsutveckling och marknad, AMF Fastigheter

Karolin Forsling: Chef stadsutveckling och marknad, AMF Fastigheter

Inspiration från Manhattan

High Line är ett omfattande och intressant projekt som genomförts på Manhattans västra sida. Där har samarbete stått i fokus när en övergiven upphöjd järnväg förvandlats till en upphöjd trädgård och en plats där stadsbor och besökare kan vistas och umgås. Inspiration och erfarenheter från detta projekt har tagits till vara i arbetet med Urban Escape Stockholm.

– High Line började som en galen idé som ingen trodde var möjlig att genomföra. Nu har High Line stått klart sedan flera år och har förändrat bilden om hur New York-borna ser på sin stad, säger Peter Mullan, vice VD för Friends of the High Line. Samtidigt framhåller han att det krävs samarbete med staden och andra aktörer för att lyckas.

Peter Mullan menar vidare att han ser många likheter mellan High Line och vad AMF Fastigheter vill åstadkomma med Urban Escape Stockholm. Bland annat tillgängliggörandet av nya gemensamma ytor och viljan att tillföra ny energi och emotionella värden till staden.

– Behovet av den tredje platsen som varken är hem eller arbete växer allt mer och för att skapa en attraktiv plats krävs en mix av olika innehåll i ett kvarter. Den tredje platsen ska kunna ge möjlighet till både koncentration och umgänge vilket är viktigt i en urban vardag. Urban Escape kommer att få flera sådana platser, så som hotellobbys, foajéer, lounger, restauranger, caféer och torg- och takmiljöer, poängterar Karolin Forsling.

Innovationshus först ut

Urban Escape Stockholm bygger på sex bärande idéer vilka kommer att utvecklas och presenteras vidare under projektets gång. Idéerna går under namnen ”Tredje platsen & hotell”, ”Torg & tak”, ”Innovation & tillväxt”, ”Länkar & Lugn”, ”Kunskap & Kreativitet” och ”Knallgrönt & Hållbart”.

Inom ramen för idén ”Innovation & tillväxt” lanseras redan i höst innovationshuset Epicenter i samarbete med SIME, ledande inom digitala event och Result, en tillväxt- och innovationspartner för snabbväxande bolag. Epicenter erbjuder medlemskap till både unga tillväxtbolag och etablerade företag. Här kan både små och stora bolag arbeta och utvecklas i kreativa innovationsmiljöer. I kvarteret finns redan SUP46 (Start-Up People of Sweden), en startup-community med över 40 innovativa medlemsbolag, investerare och storbolag.

– Urban Escape Stockholm är vårt största och mest ambitiösa projekt någonsin. Vi gör en omfattande investering och omvandlar en yta motsvarande nio Hötorgshus, men det mest intressanta är hur vi fyller ett helt kvarter med innehåll som utvecklar Stockholm. Urban Escape Stockholm handlar om att öka stadens attraktionskraft och genomförs med krav på lönsamhet. Vårt uppdrag är att ge en stabil avkastning till moderbolaget AMF:s cirka fyra miljoner pensionssparare, säger Mats Hederos, VD AMF Fastigheter.

Förverkligandet av Urban Escape Stockholm börjar nu och pågår till och med våren 2018.

Urban Escape Stockholm bygger på sex bärande idéer

Tredje platsen & Hotell: Tredje platsen handlar om ytor för koncentration och umgänge. Det kan vara foajéer, lounger, restauranger, caféer eller parker för att samla tankarna, träffa folk eller ta ett informellt möte. Två nya hotellkoncept etablerar sig och gör platsen levande.

Torg & Tak: Vitalisering av gatuplanet i hela kvarteret och en förnyelse av takmiljöerna som har en 360-graders utsikt över Stockholm.

Innovation & Tillväxt: Att tillvarata framtidens talanger och skapa tillväxt. Epicenter – ett nytt innovationshus skapas med en arbetsmiljö som erbjuder medlemskap för både unga tillväxtbolag och etablerade företag.

Länkar & Lugn: Att erbjuda sinneslugn ett kort steg från stadens puls.

Kunskap & Kreativitet: Att förena akademien, kulturen och näringslivet.

Knallgrönt & Hållbart: Stadsutveckling genom socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter