Skanska planerar Kubiklager i Arlandastad

På en markyta om 100 000 kvm i Arlandastad har Skanska Fastigheter möjligheter att bygga ett antal byggnader för lager och lättare industriverksamheter. Under 2015 planeras en första etapp enligt Skanskas nya lagerkoncept Kubiklager. Här erbjuds närhet till Arlanda flygplats, skyltläge och inte minst moderna och flexibla lokaler till moderna villkor.

Skanska planerar att påbörja bygget av Stockholms första Kubiklager i Arlandastad under 2015. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

Skanska planerar att påbörja bygget av Stockholms första Kubiklager i Arlandastad under 2015. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

Skanskas markområde ligger beläget i Arlandastad, Sigtuna kommun. Precis angränsande finns det väl etablerade industriområdet Brista med ca 250 företag. En blandning av både stora och små verksamheter inom en mängd olika branscher. Nästgårds finns även Arlanda flygplats samt Eurostop-området med både butiker och företagslokaler.

– Arlandastad är ett mycket bra område. Närheten till Arlanda flygplats gör det väldigt attraktivt liksom all service som finns här. På en minut är du ute på E4an och efter fem minuter med bil är du på flygplatsen. För företag med kunder eller kontor någon annanstans i Sverige eller världen är det fantastiskt. Svårslaget rent av. Dessutom är Brista ett väldigt levande industriområde, säger Jörgen Ljungberg, Marknadschef Logistik, Skanska Fastigheter.

Inom de närmsta åren planerar Skanska att bygga flertalet hus på området i etapper. Antingen kan man som hyresgäst hyra en del av ett Kubiklager, eller projektera och anpassa en helt unik byggnad för den specifika hyresgästen. Möjliga lokalstorlekar är från 3 000 kvm till 30 000 kvm. Terminalbyggnad, lager – kanske kombinerat med kontor, verkstad eller lättare industri – här är allt möjligt. Om inget oväntat händer planerar Skanska att påbörja bygget av Stockholms första Kubiklager i Arlandastad under 2015.

Nytt lagerkoncept

Ett oförutsägbart beteende hos konsumenter har gjort att många företag tvekar att teckna långa kontrakt för lagerlokaler. För att möta behoven på logistikmarknaden satsar Skanska därför på sitt nya lagerkoncept: Kubiklager.

Kubiklager är ett flexibelt och anpassningsbart koncept utformat där kunden hyr en yta som lätt kan anpassas till behoven. Det vänder sig till kunder som med korta ledtid-

er behöver tillgång till nya moderna lagerutrymmen på mellan 3 000-5 000 kvm.

– Det unika är att som kund hyr du den yta du faktiskt behöver, varken mer eller mindre, under en avtalstid från tre år. Lokalerna byggs för lagerverksamhet och det är möjligt för kunden att flytta in i anpassade lokaler på tre-sex månader. Man kan till exempel enkelt dela av ytorna, installera extra lastportar eller bygga till kontorsutrymmen om kunden önskar det, berättar Henrik Ahnström, Marknadsområdeschef Logistik, Skanska Fastigheter Göteborg.

Jörgen Ljungberg, Marknadschef Logistik, Skanska Fastigheter

Jörgen Ljungberg, Marknadschef Logistik, Skanska Fastigheter

Höga miljömål

Enligt Jörgen Ljungberg har Skanska höga krav och mål på miljöområdet när de bygger nytt.

– Vi är väl framme i miljötänket, vilket i praktiken innebär att vi bland annat väljer bra miljövänliga material när vi bygger samt att vi arbetar mycket med att hålla nere driftskostnaderna genom att isolera fastigheterna väl och utrusta dem med miljömässigt bra ventilationssystem osv. Vi kommer bygga moderna lager som väl lever upp till dagens miljökrav och dagens goda standard.

Om någon av hyresgästerna som hyr in sig i de nya lagerbyggnaderna har miljön extra högt upp på agendan är Skanska också öppna för att höja miljöstandarden ytterligare. Om kunden så önskar kan byggnaderna miljöcertifieras enligt LEED och EU Green Building.

Potentiella hyresgäster

När det gäller potentiella hyresgäster tänker sig Skanska dels företag som redan idag finns i Brista industriområde, som trivs i Arlandastad men önskar större eller modernare lokaler. Dels företag som kan dra nytta av närheten till Arlanda.

– Vi har inte siktat in oss på någon särskild bransch utan utvecklar moderna och flexibla lokaler för samtliga företag som har ett lagerbehov. Fina, ljusa och flexibla lokaler som ska fungera. Vi har definitivt känt av ett intresse för att etablera sig här.

Enligt Jörgen Ljungberg är det allt fler stockholmsföretag som kommer etablera sig här ute då bristen på lager- och industrimark i Stockholm är ett växande problem.

– Det är därför det redan finns väldigt mycket lager och logistik ute i Arlanda. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att etablera sig närmare Stockholm, konstaterar han.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter