Skanska bygger Regionens Hus

Skanska har tilldelats uppdraget att bygga det nya Regionens Hus vid Centralstationen i Göteborg. Uppdragsgivare är Västfastigheter.

I en inledande fas handlar det om fortsatt projektering, fastställande av en gemensam tidsplan samt att säkerställa projektets kostnader med syfte att i fas 2 genomföra själva byggprojektet.

Det nya Regionens Hus kommer att bindas ihop med det befintliga stationshuset och bestå av en låghusdel med fem våningar samt ett 15 våningar högt hus. Byggnaden blir arbetsplats för Västra Götalandsregionens administrativa personal, totalt cirka 1 300 medarbetare som i dag är utspridda på olika adresser i Göteborg. Projektet innefattar även konferensanläggning, restaurang, parkeringsplatser och lokaler för representation.

Avsikten är att byggnaden ska miljöcertifieras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå guld.

Målet är att kunna nå fram till byggstart under andra kvartalet nästa år, vilket skulle innebära att byggnaden står färdig under första halvåret 2019.

Källa: Pressmeddelande Skanska

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter