Skanska bygger om Slussen

Stockholms Stad har genom offentlig upphandling valt Skanska som entreprenör för de två största projekten inom ramen för Slussens ombyggnad.

 

Ordersummorna är på cirka 1 250 respektive 750 miljoner kronor, vilket bokförs av Skanska Sverige i tredje kvartalet 2015.

Det ena kontraktet omfattar arbeten i anslutning till slussanläggningen med kajer – bland annat rivning, schaktning, pålning, grundläggning samt betong- och stålkonstruktioner. Det är den enskilt största entreprenaden i ombyggnaden som syftar till att bättre anpassa Slussen för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Det andra kontraktet omfattar Slussens nya konstruktioner på Södermalm. Här ingår bland annat betongkonstruktioner för Katarinavägen, Hornsgatan, Södermalmstorg, västra delen av Stadsgårdsledstunneln, Atrium/knutpunkt och anslutning mot den nya huvudbron.

Byggarbetena påbörjas sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. Kontrakten kommer att genomföras i utökad samverkan med beställaren, så kallad partnering.

Källa: Pressmeddelande från Skanska

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter