Skär ner dina lagringskostnader

Världen tenderar att svämma över av onödig digital data. Enligt undersökningar av IDC har mängden digital data ökat med ofattbara 3 000 procent på bara tre år. Men med rätt metoder kan, enligt många, så mycket som 90 procent plockas bort. Lösningen stavas datadeduplicering och är just nu det hetaste inom området datalagring. Det ekonomiska klimatet som råder i dag är tufft och pressen på företagen att skära ned sina lagringskostnader ökar, samtidigt som de ska förstärka och förbättra sina data. Dagens IT-avdelningar har också krav på sig att snabbt kunna återställa data efter en systemkrasch för att minimera driftsavbrott i verksamheten. Stora företag har insett att de kan minska kraven på lagringsutrymme, förbättra lagringssystemens prestanda och skära ned på säkerhetskopieringen. Tekniken har kostat och hittills är det bara de stora organisationerna som haft råd, men allt eftersom den utvecklats har den nu även blivit tillgänglig för små och medelstora företag. Datadeduplicering är lösningen på ekvationen ökad lagringskapacitet till lägre kostnad och kan kapa kostnaderna för lagring ganska rejält och har blivit något av ett måste i dagens backupsystem. Annorlunda komprimering

Deduplicering är en form av komprimering som fungerar lite annorlunda än den traditionella varianten. Med komprimering kan det gå att komma ned till runt halva originalstorleken av ett objekt, som en fil eller ett paket som ska skickas över nätet. Det är naturligtvis bra, men datadeduplicering tar det hela till en ny nivå. Med deduplicering plockar man bara inte bort de filer som är dubbletter, utan sparar även de komponenter som verkligen är unika. Någon liknade allt vid hur man snickrar ihop en låda. Tänk att du behöver fyra brädstumpar, två plywoodbitar och ett par gångjärn. Med datadeduplicering bryter du ned det till att det krävs brädstump, plywoodbit och gångjärn och så lagrar du en ritning som visar hur många det behövs och hur de ska monteras. Vid källan eller vid målet

Datadeduplicering finns i tvåvarianter: deduplicering vid källan eller deduplicering vid målet. Vissa lösningar har bådadera, medan andra bara är inriktade på ett av sätten.

När deduplicering sker vid källan tas dubbletter bort under säkerhetskopieringen, innan data sänds till lagringsplatsen. Med denna metod kan bandbreddsbehovet vid kopiering sänkas med så mycket som 95 procent. Detta är särskilt effektivt när man vill hushålla med nätverksresurser, men metoden kräver mer processorkraft och kan ta längre tid.

När deduplicering sker vid målet tas replikerade data bort först när de kommer fram till lagringsplatsen. Det här kräver mindre processorkraft vid källan men eftersom alla kopior som finns före dedupliceringen sänds via nätverket kan bandbredd bli en begränsande faktor.

Mindre data, mer fördelar

Datadeduplicering har enorm potential. Utvecklingen har dessutom gått från dyr maskinvara till att utföra dubblettanalysen i mjukvara och har sänkt investeringströskeln dramatiskt. Emellertid får man se upp med de många leverantörer som hävdar att just deras lösning är den bästa och hur mycket datalagringen kan skäras ner med beror givetvis mycket på verksamheten. Men att fördelarna är många är helt klart:

· Lägre totala lagringskostnader med effektivare utnyttjande av hårdvara.

· En grönare miljö eftersom behoven av kraft, kylning och utrustning minskar.

· Snabbare avkastning på investeringar eftersom behoven av minneskapacitet minskar. Detta gäller särskilt för små och medelstora företag eftersom de snabbt och flexibelt kan göra ändringar som ger omedelbara resultat.

· Snabbare säkerhetskopiering och ökad kapacitet för arkivering av data, vilket gör det lättare att följa regelverk och lagkrav för datalagring.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter