Sjukhusentréer moderniseras

För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholms läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Under de kommande tio åren ska vårdfastigheterna i Stockholms län moderniseras för 25 miljarder kronor. Parallellt med detta ska sjukhusentréerna renoveras. I december invigdes den nya entrén på Jakobsbergs sjukhus.

Den nya entréhallen på Jakobsbergs sjukhus. Bild: Wester + Elsner

Den nya entréhallen på Jakobsbergs sjukhus. Bild: Wester + Elsner

Många av sjukhusen i Stockholms län byggs nu om för att klara framtidens vård. Locum har i samband med detta tagit fram ett konceptprogram för hur sjukhusentréerna ska moderniseras och utformas för att skapa en trygg och välkomnande miljö samt för hur behoven på service och tillgänglighet kan tillgodoses.

– Vi genomför just nu den största satsningen någonsin på vårdfastigheter och många sjukhusentréer är i stort behov av upprustning. Vår ambition är att entréerna ska ge ett modernt intryck och erbjuda stockholmarna den typ av service som efterfrågas, säger Björn Övermark, kundchef för kundområdet Kommersiellt på Locum.

Framtidens sjukhusentréer

Konceptprogrammet för sjukhusentréer ska vägleda vid planering och utformning av de sjukhusentréer som ska rustas upp. Standarder och skisser har utvecklats för att kunna appliceras och anpassas i detalj på varje sjukhus.

Ledorden i konceptprogrammet är ljust och fräscht, helt och rent, med ett bra serviceutbud och tydlig information. Varje entré ska ha ett bemannat servicecenter för att besökaren ska känna sig välkommen och trygg i att hitta rätt. Sjukhusentrén utformas som ett torg som erbjuder personal och besökare den service som efterfrågas. Därtill ska det bland annat finnas avskilda platser där patienter och besökare kan slå sig ner för reflektion och samtal.

– Entréerna är det första som patienter, besökare och personal möter på våra sjukhus och det är viktigt för oss att de upplevs som moderna och attraktiva. Inom sjuhusets väggar bedrivs en modern vård av mycket hög kvalitet och vi anser att detta ska avspegla sig redan när du kommer till entrén, säger Björn Övermark.

Jakobsbergs sjukhus först ut

I december i fjol invigdes den nya entrén på Jakobsbergs sjukhus som är den första entrén som byggts om enligt Locums konceptprogram för sjukhusentréer. Ett servicecenter har inrättats och ett nytt café som kommer att drivas av Coffeehouse by George har etablerats med ett centralt läge i ljusgården. Entréhallen har även fått ny inredning samt nya ytskikt med bland annat golv i natursten.

– Vi har noggrant analyserat de olika besökarnas behov och har bland annat skapat lugna och mer avskilda sittplatser för reflektion samt iordningställt studieplatser för de studenter som är på sjukhuset. Wifi kommer att finnas i entrén och nya konferensrum har inrättats för verksamheten, säger Björn Övermark.

Locum har dessutom tagit fram en helt ny receptionsdisk inom ramen för konceptprogrammet. Receptionsdisken är öppen för att ge ett välkomnande intryck samt är höj- och sänkbar för både besökare och receptionist för att uppnå bästa tillgänglighet.

Jakobsbergs sjukhus är tillsammans med Maria sjukhus det första sjukhuset som förses med en helt ny entré.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter