Självförsörjande byggnader

I framtiden ser det ut att bli allt vanligare med byggnader som är självförsörjande på energi. I en del fall integreras dessa med solpaneler eller småskalig vindkraft så att byggnaden till och med producerar mer energi än vad som används – energi som då kan levereras till elnätet.

En tydlig trend i världen går mot allt mer energieffektiva byggnader; såväl kontor, skolor, sjukhus som bostäder. Det kommer också att bli allt vanligare att byggnader konstrueras så att de ska kunna producera sin egen energi och bli självförsörjande, eller t o m kunna leverera energi till elnätet.

Det är några av slutsatserna och visionerna i rapporten ”The rise of local energy communities”, som Skanska publicerat. Rapporten är den första i en serie kallad ”Skanska Green Urban Development Report” där Skanska samlar trender och visioner kring framtidens hållbara samhällsbyggande runt om i världen. I rapporten medverkar kända forskare, arkitekter och politiker såväl som Skanskas egna energi- och miljöexperter.

Urbana energibönder

Runt om i världen växer nu nya eller renoverade byggnader och i en del fall hela samhällen upp som är så effektivt byggda att de inte behöver tillföras någon externt producerad energi alls. I en del fall integreras dessa med solpaneler eller småskalig vindkraft så att byggnaden faktiskt producerar mer energi än vad som används – energi som då skulle kunna levereras till elnätet. Dessa samhällen kan kallas ”local energy communities” och de människor som lever och verkar där blir ett slags moderna, urbana energibönder - ”urban energy farmers”.

– Idag är det ännu ovanligt och högst frivilligt att ”odla” sin egen energi, men i framtiden tror jag att det kommer att bli obligatoriskt. På olika håll i världen, bland annat EU, planeras lagstiftning som kommer att kräva självförsörjande byggnader. Idag drivs utvecklingen av individer, men snart kommer regler och standards att öka trycket rejält, säger Johan Gerklev, miljöchef i Skanska Sverige och en av dem som medverkar i rapporten.

framtida statussymbol

Svårigheterna med att nå en global klimatuppgörelse under COP 15 i Köpenhamn har tydligt visat på problemen att nå internationell handlingskraft. Även de nationella lagstiftningarna släpar efter, och Skanskas rapport visar att de mest långtgående initiativen ofta kommer från individer, företag, bostadsområden, städer eller regioner. Borgmästare har ofta mer makt över den konkreta utvecklingen än premiärministrar.

Konsumenter som på det här sättet tar initiativet, producerar sin egen energi och kanske t o m säljer tillbaka överskottsenergi till elnätet blir morgondagens ”prosumers” – en blandning av konsument och producent.

– Jag är övertygad om att producera sin egen energi och att vara energieffektiv är något som kommer att bli en statussymbol i framtiden, säger Johan Gerklev.

Smart investering

Utvecklingen mot byggnader som är självförsörjande på energi kommer också att innebära stora förändringar för ägare av bostäder och kommersiella fastigheter. Byggnader som inte är riktigt energieffektiva kommer att bli dyrare i drift och ha en sämre miljöprofil, något som inte lockar hyresgäster. Risken är stor att värdet på fastigheterna sjunker rejält.

– Att renovera fastigheter och göra dem gröna är en väldigt smart finansiell investering. Det säkrar dem för framtiden och ökar värdet. Dessutom är det ju naturligtvis bra för miljön, säger Cecilia Fasth, Skanskas Green Business Officer och ansvarig för att utveckla gröna affärer i Skanska-koncernen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter