Simonsland – designat för företag

På Simonsland vill Kanico skapa ett textilt kluster och en mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, design och textil. År 2006 förvärvades området av Borås Wäfveri med villkoret att Konstsilke skulle flytta ut. Tidigt började Kanico uppvakta högskolan i Borås om att Textilhögskolan skulle flytta till den nya stadsdelen och på så sätt samla campus. Och 2010 gav det äntligen frukt, Textilhögskolan tog beslutet att flytta och ser en stor potential i den gamla fabriken som Kanico nu börjat förädla. Och även Borås stad satsar stort.

- Det har varit en lång resa hit, konstaterar projektledare Hanna Lassing på Kanico. Under resans gång uppvaktade vi även staden eftersom Simonsland är ett projekt som handlar om stadsutveckling. Att detta betyder mycket för hela staden insåg man, så staden i sin tur gick till Textilhögskolan och sa att flyttar ni dit så fyller vi på med Textilmuséet och andra textila näringar, som Marketplace Borås, Proteko m fl.

För ett år sedan tecknades ett samverkansavtal mellan Högskolan, Borås Stad och Kanico, vilket innebär att förutom att Textilhögskolan hyr cirka 11 000 kvm ska staden förhyra 20 000 kvm.

Första etappen innefattar totalt 37 000 kvm där huvudbyggnaden består av den stora fabriken med sågtandstak som i skrivande stund är stomren och uppbyggnad av innerväggar startar under våren.

- Vi vill återskapa fabrikens karaktär och bevara känslan av det industriella, berättar Hanna Lassing. Fabriken har exempelvis en takvolym på ca fem meter på alla fyra planen och det vill vi inte bygga bort.

Den äldsta byggnaden har rivits och kommer att ersättas av en ny.

- Både rivning och sanering har tagit stor del av 2011 men är nu avslutat. Nu projekterar vi för fullt, konstaterar Hanna Lassing. I nybygget, som kan starta inom ett par månader, får vi möjlighet att ta ut svängarna med modern arkitektur och det kommer med all säkerhet bli något helt annat som kommer att komplettera området. 2012 lär bli ett väldigt intensivt år, första etappen, som innefattar både fabriken och nybygget, ska vara inflyttningsklart andra halvan av 2013.

Resterande ytor som inte Textilhögskolan och Borås Stad kommer att förhyra är ledigt för andra företag inom textil, mode och design samt restaurang och café.

- Vi vill gärna ha in fler företag som kan komplettera det här klustret och vi erbjuder främst ytor från 500 kvm och uppåt. Och trycket är enormt, det är många som vill in pga närheten till Textilhögskolan, företag som ser det som en väldig styrka.

Hela området är på 60 000 kvm och Hanna Lassing kan konstatera att Kanico fått en drömstart med tecknade avtal på 30 000 kvm, redan i första etappen.

- Givetvis innebär detta att vi börjat snegla på resten av området. Där ligger ytterligare en huvudbyggnad där vi i dag har en hyresgäst, Navet, som är viktigt för det här klustret med sin starka koppling till högskolan. De har planer på att bygga ut och det skulle i så fall innefattas av delar av etapp två. Men tanken med etapp två är främst att fylla på med fler företag.

Kanico har även sålt en byggrätt i området till det kommunala bostadsbolaget och där planerar de bygga 106 studentlägenheter som också kommer att stå klara 2013.

- Att området även kompletteras med studentlägenheter blir enormt bra, både för att det ger liv och rörelse och för att det verkligen är en bristvara i centrala staden.

Kanico lägger också mycket krut på den yttre miljön.

- Fabriken är så fin i sig, men det finns mycket att göra med den yttre miljön. Viskan rinner genom området, även under huset, och den vill vi absolut ta tillvara på, säger Hanna Lassing. Mycket handlar om att knyta ihop området med högskolan och resten av centrala staden.

Simonsland kommer att betyda mycket för Borås, det är Kanico inte ensamma om att tro.

- Simonsland kommer att påverka Borås stadsbild väldigt positivt. Det blir en helt ny stadsdel där vi skapar en unik miljö som kommer att tilltala både boråsaren och besökare. Det blir absolut ett lyft och kopplar även ihop centrum med Knalleland. Detta genererar en möjlighet att få Borås att satsa vidare på textil, mode och design. Inte för att vi ska bli en modestad, det har vi Stockholm och Köpenhamn till, men vi har kunskapen om produktion och vi har en textilhögskola som tillhör norra Europas bästa. Den spetskunskapen gör oss unika och nu får vi en samlingsplats för det vilket jag tror kan ge mycket. Det finns inga begränsningar! Det kommer hela tiden fram fler och fler bitar längs med vägen som gör att vi inser att det här ligger helt rätt i tiden för Borås och helt rätt i tiden för projektet. Det känns verkligen jättekul att få förverkliga detta och alla verkar se fram emot Borås nya stadsdel, avslutar Hanna Lassing.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter