Siktar mot Sveriges miljövänligaste kontor

Med ambitionen att det ska bli Sveriges mest miljövänliga kontorshus planerar nu NCC Property Development för Kristinebergshöjden med byggstart under 2010.

- Till att börja med ska vi bygga ett modernt och attraktivt kontorshus där vi utgår från våra erfarenheter av energieffektiva hus enligt GreenBuilding-kriterier. Planen är också att använda vertikala vindkraftverk på taket och solceller på fasaden för att alstra energi inom fastigheten, säger fastighetsutvecklaren Olle Forsberg. Satsningarna i Kristinebergshöjden är många och väl genomtänkta. Från ovan nämda vindkraft och solceller via närvarostyrd LED-belysning, sedumtak, snålspolande blandare och källsortering till att också inbegripa sättet som människor tar sig till och från arbetet. NCC arbetar också med att öka förståelsen för hur hyresgästerna som företag och individer kan förvalta och dra nytta av sina klimatkloka lokaler. – Mest intressant är kanske att vi kommer erbjuda en miljöutbildning för alla hyresgäster så att de får en förståelse dels för vad det är för byggnad de sitter i och hur man ska kunna verka i den på bästa sätt. Vad gäller resandet planerar vi en cykelparkering under tak och ser fastighetens placering nära allmänna kommunkationer som en stor fördel. Målsättningen är att belysningen, som planeras enligt GreenLight, till stor del ska vara närvarostyrd. Satsningarna på källsortering kommer givetvis kräva att varje individ tar ett stort ansvar för att det ska fungera, något som Olle Forsberg menar handlar mycket om att skapa goda förutsättningar. – Det är många som snabbt fokuserar på vindkraft och solenergi för att det är det som sticker ut. Men detta är endast en del av den stora energisatsningen med projektet. KUNSKAP HÄMTAD I KONCEPTHUS

När NCC planerat Kristinebergshöjden har de hämtat kunskap från sitt koncepthus som de arbetade fram för sex år sedan. – I koncepthuset var tanken att man skulle kunna kapa sladden och vara helt egenförsörjande på energi. Därifrån kommer mycket av idéerna och kunskaperna om hur vi ska jobba med vind- och solkraft. Vindkraften som vi tittade på då var mer av propellervarianterna, det vi istället fokuserar på nu är vertikala vindkraftverk som inte är lika skrymmande och gör sig bättre i stadsmiljö, berättar Olle Forsberg. VINDKRAFTVERK PLACERAS HÖGT

Kristinebergshöjden ska byggas i både en låg- och en högdel och det är uppe på den höga byggnaden som vindkraftverken ska placeras eftersom det helt enkelt blåser mer ju högre upp man kommer. Exakt hur många de blir är inte klart ännu men 10-15 stycken kan bli aktuellt. – Placeringen ska vi sedan simulera i en dator för att se hur vi uppnår optimal effekt och undviker vibrationer i husets stomme. SOL PÅ GOTT OCH ONT

Just nu räknar NCC Property Development på hur de ska kunna optimera energianvändningen ytterligare i fastigheten. De diskuterar bland annat mindre fönster i vissa väderstreck och lite större i ett annat. – Vårt problem är inte att värma upp fastigheter, utan snarare att de blir lite för varma på grund av solen som tränger in. Därför får vi även arbeta med solavskärmning, konstaterar Olle Forsberg. Kristinebergshöjdens fasad mot söder är väldigt stor och det är där det planerats för solcellerna. Stående glaslameller, 25-30 cm breda, som med hjälp av en motor vrids och följer solen under dagen för att fånga upp så mycket ljus som möjligt. Helt i linje med fastighetens läge invid parker och vatten ligger också användandet av sedumtak för att absorbera regnvatten och partiklar från biltrafiken. – Genomgående i vårt arbete fokuserar vi på att kombinera miljökloka lösningar med en attraktiv gestaltning. Lösningarna ska bidra till att vår ambition uppnås samt

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter