Se över rutinerna vid flytt

Den bästa chansen att skapa nya rutiner och se över sin IT-miljö och sin maskinpark är vid en flytt. Ta hjälp av en leverantör i god tid och undvik fällorna. När man flyttar och byter lokal har man den bästa chansen att se över sin miljö och förändra sig och sitt arbetssätt. Att se över rutinerna från A till Ö och skapa en tydlig policy. Det kan exempelvis handla om något så enkelt som vem som ska handla in förbrukningsvaror.

Det finns alltför många företag där flera personer köper in toner och papper från olika leverantörer. Och ju fler leverantörer desto fler fakturor som kostar tid och pengar.

Kontakta kunnig

leverantör i tid

Det vanligaste felet man gör när man ska flytta är att kontakta leverantören alldeles för sent, många väntar till månaden innan flytt. Ska man få ett fruktbart samarbete och den hjälp på vägen man behöver bör man kontakta en leverantör minst ett halvår innan flyttlasset går. Då kan leverantören och kunden prata ihop sig och komma fram till ett arbetssätt och lösningar som effektiviserar och underlättar verksamheten.

Se till den totala kostnaden

Det finns en hel del fällor man kan hamna i när man ska nyinvestera men en av de vanligaste är att man som kund bara ser till köpekostnaden, inte den totala kostnaden. Att köpa en liten fax eller en liten färgskrivare blir billigt, men oftast bara på kort sikt. Det man måste se till är den faktiska kostnaden vid användning. Vad kostar det att skriva ut sin egen volym och förbrukning? Innan en flytt och kommande investeringar bör man göra en totalkostnadsanalys, det är det som är intessant.

Ser man över sin maskinpark och gör rätt investeringar med en professionell leverantörs hjälp kan en flytt både bli utvecklande och stimulerande för medarbetarna.

Hur ska man finansiera?

I dag hyr i stort sett alla sina maskiner, siffran ligger på över 90 procent.

Leasing finns också som alternativ, men används inte så ofta. Nackdelen är att vid leasingtidens slut måste köparen köpa ut maskinen som ju med utvecklingens fart garanterat är omodern. Skattetekniskt äger man produkten och man måste sålunda ta med den i sin balansräkning.

Att hyra kostar mer, men i det stora hela är det bara marginellt. Här lägger man pengar på nåt som inte minskar i värde, som det gör vid köp.

Vid uthyrningens slut tillhör produkten fortfarande uthyraren och under hyrestiden har man inte behövt ta med det i sin balansräkning. Att hyra är också avdragbart rent skattemässigt.

Fördelen med att hyra går också hand i hand med att utvecklingen springer framåt. När man hyr kan man efterhand uppgradera avtalet och dessutom portionera ut kostnaderna för att få bättre konroll. Just nu är det mest fördelaktigt att hyra och det ska ske nåt drastiskt på ränteläget om det faktum ska ändras.

Datorer däremot väljer företag fortfarande nästan alltid att köpa. Men trenden ser ut att gå mot att även datorer kommer att hyras ut med flexibla avtal i framtiden. att tänka på vid flytt och investering av kontorsmaskiner:

Se över rutinerna vid flytt, det är oftast ett ypperligt tillfälle att förändra sin IT-miljö och sin IT-policy.

Kontakta en leverantör minst ett halvår innan flyttlasset går så att ni tillsammans kan komma fram till effektiva lösningar.

Gör en totalkostnadsanalys när du investerar i kontorsmaskiner. Se inte bara till det faktiska priset utan hur din faktiska användning kommer att se ut.

Investera framtidssäkert även när du väljer leverantör. Välj en långsiktig partner med flexibla avtal. Det blir dyrt att byta!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter